Profilaktyka osteoporozy

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2023-2025.

Link do Programu UCHWAŁA Nr 1000/LVIII/2023 z dnia 26 października 2023r.

 

Program adresowany jest do kobiet mieszkających w Płocku w wieku 65 lat i więcej, a w przypadku wystąpienia czynników ryzyka – 40 lat i więcej*.

W ramach programu można skorzystać z następujących świadczeń:

– edukacja zdrowotna

– ocena ryzyka złamania osteoporotycznego przy użyciu kalkulatora FRAX

– badanie densytometryczne kości – pomiar gęstości kości zostanie wykonany u kobiet, które otrzymają wynik dziesięcioletniego ryzyka złamania osteoporotycznego uzyskanego we FRAX dla populacji polskiej ≥5%,

– lekarska wizyta podsumowująca – zostanie przeprowadzona u kobiet mających wykonany pomiar gęstości kości.

 

Realizatorem Programu jest Świat Zdrowia Operator Medyczny sp. z o.o. Świadczenia są realizowane w przychodni Świat Zdrowia Centrum Medyczne przy ul Królewieckiej 24 A w Płocku. Rejestracja na badania odbywa się pod numerem telefonu 24 367-63-41 lub 24 367-63-42 oraz osobiście w przychodni Świat Zdrowia Centrum Medyczne przy ul. Królewieckiej 24A w Płocku od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka pod numerem telefonu: 24 367-17-07.

Zadanie współfinansowane z budżetu miasta Płocka oraz ze środków Funduszu Medycznego – Subfunduszu rozwoju profilaktyki.

* Kobieta aplikująca do programu w wieku 40-64 lat musi mieć stwierdzony co najmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:

 1. zaburzenia hormonalne (nadczynność przytarczyc, nadczynność kory nadnerczy, nadczynność tarczycy, akromegalia, cukrzyca typu 1, endometrioza, hiperprolaktynemia, hipogonadyzm (pierwotny i wtórny), wydzielanie peptydu podobnego do parathormonu (PTHrP) przez nowotwór, choroba Addisona);
 2. choroby układu pokarmowego (zaburzenia trawienia lub wchłaniania (głównie celiakia), stan po resekcji żołądka lub jelit, stan po operacjach bariatrycznych, choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), przewlekłe choroby wątroby
  z cholestazą (zwłaszcza pierwotna marskość żółciowa u kobiet lub bez, żywienie pozajelitowe);
 3. choroby nerek (nefropatie z ucieczką wapnia i fosforu, zespół nerczycowy, przewlekła choroba nerek, zwłaszcza w okresie leczenia nerkozastępczego);
 4. choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów);
 5. choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza);
 6. choroby szpiku i krwi (szpiczak plazmocytowy, białaczka szpikowa, chłoniaki, hemofila, mastocytoza układowa, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie, sarkoidoza);
 7. hiperwitaminoza A;
 8. stan po przeszczepieniu narządu (nerki, płuc, serca, komórek krwiotwórczych, wątroby) – głównie wpływ leków;
 9. zażywane leki – GKS, hormony tarczycy w dużych dawkach, leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana), antagoniści witaminy K, cyklosporyna, leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity, żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina), analogi gonadoliberyny, pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon), tamoksifen (u kobiet przed menopauzą), inhibitory aromatazy, inhibitory pompy protonowej, leki przeciwretrowirusowe;
 10. unieruchomienie;
 11. przebyte złamania;
 12. sarkopenia.