Profilaktyka próchnicy u dzieci

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci i młodzieży miasta Płocka w latach 2018-2020

Jest adresowany do dzieci i młodzieży będących mieszkańcami miasta Płocka, uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych/ gimnazjalnych na terenie Płocka oraz ich rodziców.

Link do Programu –  Uchwała Nr 809/XLIX/2018 z dnia 28.06.2018r.

W ramach Programu w płockich placówkach oświatowych realizowane są zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dzieci i ich rodziców oraz odbywa się lakowanie zębów (w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach).

Realizatorem Programu jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28.