Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 19.488.092,01 PLN
Całkowita wartość EFRR: 14.766.477,85 PLN
Całkowita wartość projektu Gminy Miasto Płock: 5.913.976,41 PLN
EFRR dla Gminy Miasto Płock: 4.368.305,74 PLN
Okres realizacji: 01.01.2007r. – 31.12.2010r.
Projekt realizowany był w partnerstwie:
Muzeum Mazowieckie w Płocku – Lider projektu
Województwo Mazowieckie – Partner Projektu
Gmina Miasto Płock – Partner Projektu
Cel projektu:
Cel główny projektu dotyczy poprawy oferty kulturalnej Mazowsza poprzez organizację ekspozycji regionalnej poświęconej historii Płocka, północnego Mazowsza oraz samego Muzeum.
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: prace projektowe, prace przygotowawcze i rozbiórkowe, prace budowlane i instalacyjne, prace aranżacyjne ekspozycji.
Powstała w wyniku realizacji projektu ekspozycja regionalna obejmuje cztery wystawy stałe:
Część I: X wieków Płocka
Część II: Tradycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Część III: Sztuka artystów płockich XIX i XX wieku (malarstwo, rysunek, modelarstwo)
Część IV: Z dziejów pieniądza polskiego
Ekspozycja charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do aranżacji wystaw historycznych i sztuki. Scenariusz zakłada odtworzenie historycznych scenerii dla prezentowanych eksponatów.