Rezerwacja wizyty

Działki nr 2471/23, 2468/1, obręb 1 – Podolszyce-Borowiczki, ul. Raczkowizna

mapa lokalizacji oferty

Powierzchnia: 4,5755 ha

Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej

Dostępność komunikacyjna: teren posiada dostęp do drogi (ul. Raczkowizna), od najbliższej drogi krajowej dzielą ją 3 km (DK62)

Infrastruktura techniczna: brak

Właściciel: Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina-Miasto Płock

Planowany termin przetargu: IV kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacje dot. działki: Więcej informacji 2471_23, 2468_1