Poprzednia wersja strony Plock.eu

Mazowsze konsultuje projekt strategii rozwoju

strategia rozwoju mazowsza

Informujemy o trwających konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjętego uchwałą nr 1324/250/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 24 sierpnia 2021 roku.

Konsultacje społeczne Projektu trwają do 10 października 2021 roku.

Z treścią projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją oraz informacjami związanymi z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie www.mbpr.pl (w zakładce: Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+).

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem i składania uwag i wniosków do konsultowanej Strategii.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz zgłaszania uwag pocztą elektroniczną na adres: konsultacjespoleczne@mbpr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.