Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego

Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego

Beneficjent: Gmina Miasto Płock
Partnerzy projektu: Gmina Stara Biała, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Miasta Gostynina, Powiat Gostyniński
Wartość całkowita projektu: 1.192.900,80 zł PLN

Dofinansowanie: 84,28 % kosztów kwalifikowalnych – 1.005.376,80 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18  POWER: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.09.2018

Cel główny projektu: modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego, w okresie 21 miesięcy realizacji projektu.


Zakres projektu obejmuje:

  • 1.Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości – zadanie realizowane przez wszystkich partnerów.
  • 2.Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. Zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej, oraz potrzeby orientacji na klienta.
  • 3.Wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronizacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta. Automatyzacja procesu obsługi podatkowej bezpośrednio przełoży się na podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług.
  • 4.Opracowanie planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy Miasta Płocka. Opracowanie ww. programu pozwoli na wprowadzenie racjonalnej polityki w tym zakresie m.in. udostępniania nowych terenów inwestycyjnych, bieżącej sukcesywnej realizacji zadań publicznych gminy, uwzględniającej zagadnienia w zakresie planowania przestrzennego i warunków ekonomicznych.
  • 5.Uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, za wyjątkiem Płocka. Zadanie wpłynie na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wraz z działaniami ukierunkowanymi na podniesienie świadomości obywateli w zakresie możliwości i form załatwiania spraw on-line, utworzenie punktów będzie przejawem dużej zmiany w urzędach pod kątem dostępności obywateli do usług publicznych i sprawności załatwiania spraw i niskoemisyjności tych procesów.


Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Budynek E, pok. 39
tel.: 024 367 17 24
e-mail: malgorzata.maryniak@plock.eu

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
Rodzaj wsparcia (studia podyplomowe) Data realizacji Godzina realizacji (podane godziny mają charakter ramowy, mogą ulegać zmianom) Miejsce
PODYPLOMOWE STUDIA PRAWA PODATKOWEGO 14.10.2017 8.30 – 11.45 (w tym 15 min. przerwy); 11.45 – 12.15 przerwa
12.15 – 15.30 (w tym 15 min. przerwy
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
21.10.2017 8.30 – 11.45
11.45 – 12.15 przerwa
12.15 – 15.30
28.10.2017
4.11.2017
18.11.2017
25.11.2017
2.12.2017
9.12.2017
16.12.2017
13.01.2018
20.01.2018
27.01.2018
3.02.2018
17.02.2018
24.02.2018
3.03.2018
10.03.2018
17.03.2018
24.03.2018
7.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
Administracja i zarządzanie dla kadry kierowniczej
administracji publicznej
 
21 Październik 2017r. 10.30-15.45 ;
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12
Łódź 90-232
4, 18, 25 Listopad 2017r. 8.30- 15.30
2, 9, 16 Grudzień 2017r. W przedziale czasowym od 08:00 do 18:00
13, 20, 27 Styczeń 2018r.
3, 10, 17, 24 Luty 2018r.
3, 10, 17, 24 Marzec 2018r.
7, 14, 21 Kwiecień 2018r.
12, 19, 26 Maj 2018r.
9, 16, 23, 30 Czerwiec 2018r.
System informacji geograficznej 21-22.X. 2017 r. W przedziale czasowym od 08:00 do 18:00 Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego , ul. Kopcińskiego 31, Łódź 90-232
04-05.XI.2017
18-19.XI.2017
02-03.XII.2017
16-17.XII.2017
13-14.I.2018
20-21.I.2018
24-25.02.2018
10.03-11.03.2018
24-25.03.2018
07-08.04.2018
21-22.04.2018
12-13.05.2018
26-27.05.2018
02-03.06.2017
Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego 25-26.11.2017 W przedziale czasowym: I dzień – 10:00-16:15; II dzień – 08:00-15:30 Szkoła Głowna Handlowa, budynek główny (G) al. Niepodległości 162, Warszawa
16-17.12.2017
20-21.01.2018
3-4.02.2018
10-11.03.2018
24-25.03.2018
14-15.04.2018
28-29.04.2018
12-13.05.2018
HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA
Rodzaj wsparcia (szkolenia) Data realizacji Godzina realizacji Miejsce
Dokumenty urzędowe w postaci elektronicznej – procedury, obsługa w tym obsługa punktu, podpis elektroniczny, platforma ePUAP I – 09-10.01.2018;
II – 11-12.01.2018
III – 06-07.02.2018
IV – 21-22.11.2017
V – 23-24.11.2017
VI – 08-09.02.2018
VII – 05-06.03.2018
09:00-15:30 I grupa – Urząd Miasta Płocka, 09-407 Płock – Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
II i III grupa – Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
IV grupa – Urząd Miasta Gostynina, Rynek 26, 09-500 Gostynin,
V,VI i VII grupa – Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul.  Romana Dmowskiego 13
Ochrona danych osobowych w administracji samorządowej w tym danych elektronicznych. Przeciwdziałanie wyciekom danych I – 14-15.11.2017
II – 19-20.12.2017
III – 05-06.12.2017
IV – 11-12.01.2018
V – 07-08.11.2017,
VI – 22-23.03.2018, VII – 08-09.03.2018
09:00-15:30 I grupa – Urząd Miasta Płocka, 09-407 Płock – Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
II grupa – Urząd Miasta Gostynina, Rynek 26, 09-500 Gostynin,
III, IV i V grupa – Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul.  Romana Dmowskiego 13,
VI i VII grupa – Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Dostęp do informacji publicznej I-26-27.02.201
II-18-19.01.201
III-15-16.02.201
IV-15-16.03.20
V-22-23.02.2018
09:00-15:30 I grupa – Urząd Miasta Płocka, 09-407 Płock – Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
II, III, IV grupa – Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul.  Romana Dmowskiego 13,
V  grupa – Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 12-13.02.2018
12-13.03.2018
19-20.02.2018
09:00-15:30 Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul.  Romana Dmowskiego 13
Prawo zamówień publicznych w świetle nowych dyrektyw 29-30.01.2018 09:00-15:30 Urząd Miasta Płocka, 09-407 Płock – Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego
Prowadzenie konsultacji społecznych przez JST I-11-12.04.2018
II-18-19.04.201
III-9-10.04.2018
IV-16-17.04.2018
09:00-15:30 I,II grupa – Urząd Miasta Płocka, 09-407 Płock – Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 6,
III grupa – Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul.  Romana Dmowskiego 13,
IV  grupa – Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Poprawa skuteczności i efektywności monitorowania jakości usług publicznych w JST 14-15.03.2018
23-24.04.2018
09:00-15:30 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Kontrola zarządcza oraz zarzadzanie ryzykiem 1-2.03.2018
19-20.03.2018
5-6.04.2018
09:00-15:30 Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Komunikacja interpersonalna 31.01.2018
01.02.2018
02.02.2018
Najwcześniej od 8:30, najpóźniej do 15:30 Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400
Płock, sala 206
Komunikacja z klientem, w tym obsługa klienta trudnego 07.02.2018
08.02.2018
09.02.2018
Zarządzanie jakością w jednostce samorządu terytorialnego 15.02.2018
Zarządzanie satysfakcją 16.02.2018