Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie pn: Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości zrealizowano przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, w skład którego wchodzi boisko poliuretanowe większe, boisko poliuretanowe mniejsze, czterotorowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal, rzutnia do kuli, wraz z infrastrukturą tj. odwodnieniem boisk, ogrodzeniem, piłkochwytami i zadaszonymi siedziskami sportowymi oraz przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości przy ul. Padlewskiego 2 w Płocku.

1. Boisko większe do piłki ręcznej oraz siatkówki i tenisa.
Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry w piłkę ręczną 20x40m oraz polem do gry siatkówkę i tenisa, o wymiarach 24,0×44,00m, pow. całkowitej 1 056,00m² w obrzeżach betonowych, na podbudowie.

2. Boisko mniejsze do siatkówki x2 oraz koszykówki.
Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach głównego pola gry w siatkówkę 2x9x18m oraz polem do gry w koszykówkę, o wymiarach 24,00×29,00m, pow. całkowitej 696,00m².

3. 4-torowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal.
4-torowa bieżnia okólna o długości toru wewnętrznego 234m, o szerokości 5,0m, o pow. całkowitej płyty bieżni 1250,00m² w obrzeżach betonowych. Na przedłużeniu zewnętrznego toru bieżni projektuje się skocznię do skoku w dal wraz z zeskocznią o wym. 4x7m.

4. Zakola bieżni.
Zakola bieżni i strefy bezpieczeństwa bieżni o szer. 1,0m między płytami boisk a bieżnią zostaną wyłożone sportową sztuczną trawą na podbudowie. Projektowana podbudowa wykonana z kruszywa mineralnego, przepuszczalna dla wód opadowych pozwoli na bezpośrednie odwodnienie do gruntu.

5. Rzutnia do kuli.
W jednym z zakoli bieżni okólnej projektuje się rzutnię do pchnięcia kulą tzw. mniejszą, z sektorem rzutów o dł. 15,0m o nawierzchni poliuretanowej..

6. Piłkochwyty.
Obie płyty boisk ze wszystkich stron oraz w przestrzeni pomiędzy nimi zostaną osłonięte niezależnym systemem piłkochwytów o siatce bezwęzłowej PP gr 5mm i wys. H=6,0m. Słupy piłkochwytów zamocowane zostaną bezpośrednio za obrzeżem krawędzi płyty boiska.
Piłkochwyty wzmocnione zostaną w miejscu furtek i narożach boisk systemem zastrzałów i rygli z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i powlekanych proszkowo na kolor szary. Piłkochwyty posiadać będą 3 furtki typu oraz 1 bramofurtkę.

7. Sprzęt sportowy.
Płyty boisk będą wyposażone w kompletny sprzęt sportowy.

8. Ogrodzenie.
Boisko wielofunkcyjne będzie posiadać ogrodzenie panelowe 3D z podwaliną betonową systemową, na słupkach stalowych 60x40mm, o wys. 1,80m. po granicy działek szkolnych.

9. Wewnętrzna droga dojazdowa.
Do boiska prowadzić będzie wewnętrzna utwardzona droga dojazdowa o szer. 5,0m.z kostki betonowej szarej gr. 8 cm. Wydatki związane z budową drogi dojazdowej stanowią wydatek niekwalifikowalny w projekcie.

10. Instalacja kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych płyt boisk, bieżni, rzutni do kuli, a także wewnętrznej drogi dojazdowej nastąpi poprzez projektowaną instalację kanalizacji deszczowej.
Przewiduje się wykonanie odwodnienia liniowego po obwodzie zespołu boisk większego i mniejszego. Wody opadowe z kanalizacji deszczowej odprowadzane będą do istniejącej zewnętrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez istniejące przyłącze do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza.
Przed włączeniem projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje się zastosowanie 4 zbiorników retencyjnych na przejęcie nadmiaru odprowadzanej wody opadowej. Na końcu instalacji odwodnieniowej z boiska wielofunkcyjnego i drogi wewnętrznej zostanie wykonana studnia z osadnikiem.

Realizację zadana przewidziano do końca 2021r roku.
Uzyskane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 1 350 718,76 zł.