Szyldy na obiektach

Na obiektach dopuszcza się sytuowanie następujących szyldów:

1) Szyld na ogrodzeniu, lokalizowany w przypadku braku budynku frontowego lub oddalenia budynku lub wejścia do budynku, w którym prowadzona jest działalność o więcej niż 5,0 m od frontu nieruchomości, rozumianej jako linia zabudowy pierzei ulicy lub linia rozgraniczająca pas drogowy i granicę działki, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

 1. w formie znaków bez tła mocowanych przy pomocy śrub dystansowych lub znaków przestrzennych;
 2. dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 0,5 m;
 3. nakazuje się montaż szyldu wyłącznie na pełnym, murowanym fragmencie ogrodzenia, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub w pionowej osi symetrii murowanego fragmentu ogrodzenia.

2) Szyld na lambrekinach markiz zainstalowanych na elewacji budynku, nad witrynami, oknami lub wejściem do lokalu, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

 1. w formie monochromatycznych znaków bez tła, będących nazwą własną, logo lub logotypem prowadzonej działalności;
 2. dopuszcza się maksymalną wysokość szyldu równą 0,20 m.

3) Szyld na kramach ulicznych, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

 1. w formie tablicy pełnej, znaków bez tła lub znaków przestrzennych;
 2. dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego.

4) Szyld na urządzeniach samoobsługowych w przestrzeni miejskiej, wolnostojących lub zintegrowanych z budynkiem, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

 1. szyld równoległy w formie kasetonu reklamowego, tablicy pełnej, znaków bez tła lub znaków przestrzennych, przy czym:
  • przypadku urządzenia zintegrowanego z budynkiem oraz urządzenia wolnostojącego, o powierzchni frontowej nie większej od 10 m2 dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu wizytówkowego;
  • w przypadku urządzenia wolnostojącego, o powierzchni frontowej większej od 10 m2 dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;
 1. prostopadły w formie kasetonu reklamowego, przy czym:
  • dopuszcza się minimalną odległość dolnej krawędzi szyldu od poziomu terenu równą 2,5 m;
  • w przypadku urządzenia zintegrowanego z budynkiem należy zachować co najmniej 1,0 m odległości od najbliższego szyldu prostopadłego;
  • w przypadku urządzenia zintegrowanego z budynkiem nakazuje się montaż szyldu na elewacji w sąsiedztwie urządzenia samoobsługowego;
  • dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu wizytówkowego;
 1. szyld wyklejony na powierzchni frontowej urządzenia, przy czym:
  • w przypadku urządzenia zintegrowanego z budynkiem oraz urządzenia wolnostojącego, o powierzchni frontowej nie większej od 10 m2 dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu wizytówkowego;
  • w przypadku urządzenia wolnostojącego, o powierzchni frontowej większej od 10 m2 dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;
 1. dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych o maksymalnym łącznym wymiarze pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy do 20% powierzchni urządzenia samoobsługowego.

5) Szyld na konstrukcji ogródka gastronomicznego, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

 1. w formie tablicy pełnej, znaków bez tła lub znaków przestrzennych;
 2. dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego;
 3. dopuszcza się montaż szyldu na każdym boku konstrukcji ogródka gastronomicznego.

6) Szyld na wiacie, według wskazanych poniżej warunków i zasad:

 1. w formie tablicy pełnej, znaków bez tła, znaków przestrzennych oraz kasetonu reklamowego;
 2. dopuszcza się maksymalne pole powierzchni służącej ekspozycji reklamy nie większe od formatu drobnego dla wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz nie większe od formatu małego dla wiat o powierzchni zabudowy od 50 m2 włącznie;
 3. dopuszcza się montaż szyldu na każdym boku wiaty z zastrzeżeniem lit. d);
 4. nakazuje się montaż szyldu do attyki zadaszenia.