Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Beneficjent: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Gmina Miasto Płock – jeden z partnerów projektu
Całkowita wartość projektu dla Gminy Miasto Płock:
926 326,49 PLN
Wartość dofinansowania: 
473 074,94 PLN – 51,07% wydatków kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Cel główny projektu to: poprawa komfortu cieplnego budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zakres projektu Gminy Miasto Płock obejmował termomodernizację budynków A i B Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. W ramach działań termo modernizacyjnych wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej, montaż instalacji solarnej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
Płockie Towarzystwo Wioślarskie istnieje 130 lat. Klub dzięki wspaniałej pracy trenerskiej wykształcił wspaniałych sportowców, mistrzów Polski, świata oraz medalistów olimpijskich.  Płockie Towarzystwo Wioślarskie współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Wioślarstwie, działającą  przez Zespole Szkół Technicznych w Płocku.
Realizacja inwestycji oprócz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, przyczyniła się do poprawy warunków do wyczynowego uprawiania sportów wodnych.