Trasy piesze

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego łączy kraje, regiony, miasta, kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język architektury. Prowadzi z Danii do Polski, wzdłuż wybrzeży Bałtyku i daleko na południe w głąb lądu. Można na nim znaleźć ok. 40 miast, jedną wyspę i setki historycznych budowli.

Na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego znajduje się 8 polskich miast. To Chełmno, Gdańsk, Grudziądz, Olsztyn, Sławno, Stargrad Szczeciński, Szczecin i Płock. Patrząc na mapę, widać, że Płock jest najdalej na południe wysuniętym miastem w Polsce, przez które ten szlak przebiega.

Więcej o Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego znajdziesz tutaj!


Szlak Pielgrzymkowy

Już w początkach XVII w. pisarz Andrzej Święcicki przekonywał, że Płock „przewyższa wszystkie miasta Mazowsza starożytnością, pięknością położenia, czcią wspaniałej świątyni i stolicą biskupią”. Płock nazywany był także „miastem kościołów”.

Płock jest jednym z miast „na świetlistym szlaku”. Jest z nim związanych wiele wybitnych postaci. Obok świętej Faustyny są to św. Andrzej Bobola i błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński – obaj związani z płocką „Małachowianką” oraz dwaj duchowni, beatyfikowani przez Jana Pawła II: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański.

Więcej o Szlaku Pielgrzymkowym znajdziesz tutaj!


Szlak Chopinowski

Płock był pierwszym miastem, które 17-letni Fryderyk Chopin zwiedził podczas wycieczki do Gdańska w lipcu 1827 r. Choć ta mazowiecka miejscowość nie leżała dokładnie na trasie wyprawy, Fryderyk odwiedził ją ze względu na interesujące go zabytki. Dokumentem potwierdzającym obecność Fryderyka w Płocku, jest list do rodziny, który napisał w pobliskim Kowalewie i nadany na płockiej poczcie.

Płock ma wiele do zaoferowania. Warto – jak Fryderyk – zboczyć z drogi i zatrzymać się tu na dłużej, aby zwiedzić miasto i poczuć jego niepowtarzalny klimat…

Więcej o Szlaku Chopinowskim znajdziesz tutaj!


Szlak spacerowy po Płocku

Trasa szlaku spacerowego zaczyna i kończy się przy Placu E. Jurgensa przed kościołem Św. Jana Chrzciciela.

Dalej prowadzi Aleją Spacerową, Aleją A. Roguckiego, przez plac obok kościoła Św. Jadwigi Królowej (obejście prawa stroną kościoła) do ul. Gwardii Ludowej.

Następnie skręcamy w lewo obok obiektów sportowych „Orlenu” udając się w stronę mostu na rzece Brzeźnicy.

Pod most schodzimy (prawą stroną) nieutwardzona drogą i skręcamy w lewo wzdłuż rzeczki Brzeźnicy (prawy dopływ Wisły), po drodze mijamy schronisko dla zwierząt i dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Dobrzyńską, tj. półmetek naszego spaceru…

Więcej o szlaku spacerowym po Płocku znajdziesz tutaj!


Szlak 1A im. Bolesława Krzywoustego

Rozpoczynając wędrówkę po tym szlaku sprzed zabytkowego budynku Odwachu – siedziby PTTK, idziemy dalej obrzeżem Placu Narutowicza, obok obiektu Towarzystwa Naukowego Płockiego, wzgórzem Tumskim, mijamy pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obw. 301 cm i wysokości 20 m. Po lewej stronie amfiteatr, w głębi po lewej najstarsza szkoła średnia w Polsce tzw. „Małachowianka”…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak 1B im. Bolesława Krzywoustego

Naszą wędrówkę po tym szlaku rozpoczynamy sprzed siedziby PTTK – Odwachu, ul. Tumska 4. Dalej ul. Mostową przez most do Radziwia. W Radziwiu skręcamy w ulicę Zieloną i po przebyciu ok. 4,5 km wkraczamy na tereny leśne tzw. „Krzywy Borek”. Dochodzimy do wsi Dierżąźnia i szlak wprowadza nas na teren Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie marszu największy i najciekawszy rezerwat przyrody „Jastrząbek” oraz dwa nieduże jeziora Sendeń i Jeziórko. Na terenach bagiennych rzadkie gatunki roślin: rosiczka i widłak. Ciekawa i urozmaicona rzeźba terenu – bogaty drzewostan z przewagą sosny, dębów, modrzewi, brzozy. Do szczególnie cennych w rezerwacie, należy ponad sto czterdziestoletni drzewostan modrzewiowo-dębowo-sosnowy…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak główny kotliny Płockiej

W Dobrzykowie kościół parafialny, drewniany z I poł. XV wieku, przebudowany w późniejszych wiekach. Godne uwagi barokowe ołtarze i obrazy z XVII w., malowane na desce. Przy kościele dwa okazałe jesiony – pomniki przyrody.

Z Dobrzykowa szlakiem kierujemy się w kierunku jeziora Ciechomickiego, pięknym odcinkiem leśnym, dalej nad jeziorem Górskim we wsi Grabina (liczne ośrodki wypoczynkowe), do szosy asfaltowej Płock – Grabina. Tu spotkamy trzy okazałe dęby – pomniki przyrody o obwodzie 300-380 cm i wysokości 20-21 m. Idąc szeroką drogą, wśród wspaniałego drzewostanu zbliżamy się do rezerwatu „Łąck”…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak im. Króla Kazimierza Wielkiego

Wyruszamy na szlak zielony w Gąbinie, miasteczku które otrzymało prawa miejskie w 1437 r., o bogatej historii. Udajemy się w kierunku ratusza, naprzeciw nowy kościół parafialny wzniesiony w latach 1958-1965. Obok kościoła pomnik ku czci mieszkańców rozstrzelanych przez hitlerowców w 1941 r.

Opuszczając Gąbin kierujemy się do Koszelówki – miejsca lokalizacji wielu ośrodków wypoczynkowych, nad jeziorem Zdworskim (355 ha). Okrążając jezioro Zdworskie wędrujemy do Zaździerza i Wincentowa…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak Nadwiślański 4a im. Władysława Broniewskiego

Na trasie malownicze widoki meandrujących rzek, różnorodne drzewostany i siedliska leśne, jeziora, zabytki architektury, rezerwaty przyrody.
Początek szlaku to Płocki Odwach – siedziba PTTK. Ulicą Mostową kierujemy się do Radziwia, przez most na Wiśle. Tędy prowadzą również szlaki czarny i czerwony. Szlak niebieski skręca w Radziwiu w prawo, ulicą Popłacińską, w kierunku Włocławka. Kierując się na zachód przekraczamy Skrwę Prawą i wchodzimy na teren Soczewki, wsi letniskowej, położonej nad jeziorem o tej samej nazwie…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak Nadwiślański 4b im. Władysława Broniewskiego

Z Płocka wyruszamy ulicą Kościuszki, mijamy pomnik Wł. Broniewskiego, kościół i klasztor Dominikanów, ul. Norbertańską (po prawej stronie Ogród Zoologiczny), dwa cmentarze. Dalej Grabówka, Ośnica i Borowiczki.

Kierując się szlakiem niebieskim mijamy wieś letniskową Wykowo, Budy Borowickie i docieramy do wsi Białobrzegi, mijając najniżej położone sztuczne jezioro zwane Starorzeczem Białobrzeskim. We wschodniej części wsi Białobrzegi pomniki przyrody: dąb szypułkowy „Chrobry”, o obw. 490 cm i wys. 35 m…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak im. Andrzeja Małkowskiego

Z Płocka kierujemy się w kierunku Radziwia (zob. szlak czerwony) i na pierwszym przystanku PKS skręcamy w lewo, w kierunku kościoła. Jest to świątynia pod wezwaniem św. Benedykta, konsekrowana w 1902 r. Opuszczając dzielnicę Radziwie idziemy pradoliną Wisły, dalej w kierunku Ciechomic i dochodzimy do pierwszych zabudowań podworskich z I poł. XIX w. Dalej kościół parafialny, nowoczesny zbudowany w 1982 r…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak im. A. Macieszy – Łącznikowy

zlak rozpoczyna się w Nowym Duninowie, po czym biegnie szosą w kierunku Gostynina razem ze szlakiem żółtym. Czarne oznakowania wyznaczają południowo-zachodni kierunek marszu przez bór sosnowy, w stronę Brzezinnej Górnej.

W czasie wędrówki urozmaicenia młodników sosnowych stanowią porosłe olszą, wilgotne zagłębienia terenu. Droga prowadzi do skrzyżowania pięciu dróg leśnych. Szlak przejmuje kierunek południowy i pasmem wydm porośniętych borem sosnowym dociera do Gajówki i Dużego Duninowa…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak im. Świętego Huberta

Na szlaku zabytki architektury murowanej i drewnianej. W Cekanowie, w lesie znajduje się wiata turystyczna i kapliczka św. Huberta, ufundowana myśliwym przez Władysława Włodkowskiego w 1938 r. W Słupnie kościół parafialny, drewniany z 1753 r., główny ołtarz z początku XVII w., barokowe ołtarze boczne i obrazy z XVII i XVIII w. W Szeligach dobrze zachowane grodzisko, położone na lewym brzegu malowniczej doliny strugi Słupianki, zwane „Zamkową Górą”…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!


Szlak „Leśna Pętla”

Szlak biegnie z Gostynina ulicami Żabią i Parkową, do naturalnego wzniesienia, zwanym Dybanką. Po prawej stronie widoczne jezioro Bratoszewo. Następnie szlak biegnie na wschód i polną drogą dochodzimy do miejscowości Brzozówka. Utworzono tu sztuczny zbiornik wodny dla potrzeb młyna. Po przejściu mostu na Skrwie kierujemy się do rezerwatu przyrody. Następnie wzdłuż torów kolejowych dochodzimy do osiedla Gostynin – Kolonia…

Więcej o szlaku znajdziesz tutaj!