Konsultacje w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli

  • UCHWAŁA NR 408/XXIV/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka – do pobrania
  • OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2020 r. do pobrania
  • Projekt uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli – do pobrania
  • Formularz uwag do projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej – do pobrania
  • Statut osiedla – do pobrania
  • Formularz uwag do Statutów Osiedli – do pobrania