Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Płocka

15 grudnia w godz. 8:00 – 18:00

Kalendarz wyborczy:
 • do 5 listopada 2021 – podanie do publicznej wiadomości przez Miejską Młodzieżową Komisję Wyborczą obwieszczenia w szkołach i Urzędzie Miasta Płocka o zarządzeniu wyborów
 • 12 listopada 2021 – powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych
 • 17 listopada 2021 – składanie list poparcia kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Płocka do Okręgowych Komisji Wyborczych (4 tygodnie przed datą wyborów i 14 dni od daty ogłoszenia wyborów)
 • 20 listopada 2021 – przekazanie list kandydatów na radnych do Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej
 • 20 listopada 2021 – wywieszenie w szkołach obwieszczeń z listą kandydatów
 • 15 grudnia 2021wybory – głosowanie w godz. 8:00 – 18:00 – Obwieszczenie MMKW o zarządzeniu wyborów
 • 29 grudnia 2021 – ogłoszenie wyników wyborów
 • 12 stycznia 2022 – I Sesja nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
Statut Młodzieżowej Rady Miasta Płocka:
Skład Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej:
 • Hubert Wyczałkowski – Przewodniczący – Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
 • Oliwia Brzezińska – Wiceprzewodnicząca –  Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły
 • Zuzanna Brzózka – Sekretarz – Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości
 • Renata Marszałek – Wydział Edukacji
 • Anna Gronecka – Wydział Obsługi Rady Miasta

Skład Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej został powołany Zarządzeniem nr 2774/2021 Prezydenta Miasta Płocka z 27 października 2021 roku.

Uchwały Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej: