Wybory Prezydenta RP

 

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020

 


Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 12 czerwca 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

    1. Załącznik nr 1 – Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
    2. Załącznik nr 2 – Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I i II w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zgłoszenie wyborcy – kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego – druk


Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do OKW


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 10 czerwca 2020 roku o podziale miasta na obwody głosowania


ZARZĄDZENIE NR 1523/2020PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie Nr 62 Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w mieście Płocku


INFORMACJA O SKŁADZIE OKRĘGOWEJ KOMISJI w Płocku


Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP – prezentacja do pobrania


Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP – Kwalifikacja ważności głosu – prezentacja do pobrania


Afisz Głosujmy bezpiecznie w lokalu wyborczym


Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemioplogicznego podczas wyborów prezydenckich


Wyjaśnienie PKW o zaświadczeniu do głosowania


 

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – II tura


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach na prezydenta RP – II tura wyborów w dniu 12 lipca 2020 r. 

 

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2020


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa. Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.


POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w głosowaniu w wyborach Przezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


WZÓR – Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I z 28.02.2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Płocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Druk zgłoszenia wyborcy – kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej – WAŻNE! Zgłoszenie należy wydrukować i wypełnione złożyć w Urzędzie Miasta Płocka do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3


POSTANOWIENIE NR 41/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Płock w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej dot. zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – e-mail: biurorady@plock.eu


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I z dnia 9 kwietnia 2020 r. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 kwietnia 2020 r. na temat powołania w mieście Płock obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 1402/2020 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 08 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w spr. powołania Obwodowych Komisji Wyborczych


Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie powołania dodatkowych członków do obwodowych komisji wyborczych 


Załącznik do komunikatu – Druk zgłoszenia wyborcy – kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej – WAŻNE! Zgłoszenie należy wydrukować i wypełnione złożyć w Urzędzie Miasta Płocka do urny znajdującej się przy Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zduńskiej 3