Wybory uzupełniające do Rady Mieszkańców Osiedla Góry

1. Uchwała nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29.04.2021 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczcych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli – dokument do pobrania
2. Uchwała nr 711/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 518/XXX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 29.04.2021 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczcych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli – dokument do pobrania
3. Uchwała 920/LII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Osiedla „Góry” – dokument do pobrania
Do pobrania: