Wytyczne Zespołu ds. Estetyki Miasta

Szanowni Państwo,

wszystkim nam zależy na tym, by żyć w zadbanym i pięknym otoczeniu. To, jak wygląda nasze miasto, wynika z decyzji i działań wielu osób – władz lokalnych, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz Państwa – właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, których styl oraz stan utrzymania stanowią o jakości krajobrazu miejskiego, naszej wspólnej przestrzeni.

W minionych latach mieliśmy do czynienia ze znaczącym upowszechnieniem się prywatnej własności nieruchomości. Wiele osób, zostając właścicielami mieszkań, czy lokali usługowych stało się współodpowiedzialnymi nie tylko za własną nieruchomość, ale także za wygląd swojego miasta. Dzięki Państwa energii i determinacji wiele budynków doczekało się remontu lub modernizacji i powstało szereg inicjatyw, znacząco poprawiających wygląd naszego otoczenia.

Jednak nie wszystkie te realizacje powstały z poszanowaniem wspólnego dobra, jakim jest przestrzeń publiczna.

Jaskrawym problemem okazał się brak koordynacji rozproszonych inicjatyw remontowych – począwszy od wymiany stolarki okiennej, remontu dachu lub elewacji, a na niekontrolowanej liczbie reklam, które atakują nas ze wszystkich stron, kończąc. Skutkiem tego jest estetyczny chaos.

Aby nad nim zapanować, w sierpniu 2020 roku Rada Miasta Płocka przyjęła tzw. uchwałę krajobrazową. Jest to dokument, który określa zasady i warunki sytuowania na terenie naszego miasta tablic i urządzeń reklamowych, a także obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Mamy nadzieję, że wdrożenie zapisów tej uchwały znacząco wpłynie na stan wizualny otaczającej nas przestrzeni.

Ponadto w marcu 2015 roku Prezydent Miasta Płocka powołał Zespół do spraw Estetyki Miasta, którego zadaniem jest dbanie o estetykę Miasta, szczególnie w zakresie opiniowania zamierzeń inwestycyjnych oraz formułowania zasad lokalizacji i formy reklam, małej architektury itp., a także współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie estetyki wizualnej oraz realizacja działań zmierzających do poprawy jakości i estetyki przestrzeni publicznej Miasta. Skład Zespołu oraz zasady uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym określa Zarządzenie Nr 224/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 stycznia 2019 r.

W trosce o jego poprawę, jako Zespół ds. Estetyki Miasta stworzyliśmy dla Państwa także wytyczne dotyczące kolorystyki budynków oraz lokalizacji ogródków gastronomicznych. Liczymy, że przygotowane zasady okażą się przydatne i ułatwią podejmowanie decyzji, z korzyścią dla Państwa oraz przestrzeni Płocka.

Z poważaniem

Zespół ds. Estetyki Miasta