Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grantobiorca: Gmina Miasto Płock
Dofinansowanie– 99 400, 00 PLN
Termin realizacji projektu: 06.04.2020 r. – 06.10.2020 r.
Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania.
Zakres projektu obejmuje:zakup 29 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym:

 • 1.       Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
 • 2.       Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
 • 3.       Szkoła Podstawowa nr 14
 • 4.       Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 • 5.       Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Fryderyka Chopina
 • 6.       Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego
 • 7.       Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
 • 8.       Zespół Szkół Zawodowych
 • 9.       Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczościim. Abpa A.J. Nowowiejskiego
 • 10.   Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 • 11.   Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka,Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy EuropejskichZespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30
czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30