Rezerwacja wizyty

10. Budżet Obywatelski Płocka rozpoczęty!

10. Budżet Obywatelski Płocka wystartował

To już dziesiąty raz jak płocczanie mogą zgłaszać swoje pomysły na miasto w Budżecie Obywatelskim Płocka. Mają na to prawie dwa miesiące – do 14 marca trwa etap składania projektów. Warto to zrobić, bo do tej pory 85 projektów mieszkańców zostało zrealizowanych za ponad 30 mln zł.

W tegorocznej edycji do wydania jest ponad 5 milionów złotych (dokładna kwota będzie znana w lutym po sprawozdaniu z budżetu miasta za 2020 r.). Te środki tradycyjnie już zostały podzielone na dwie pule: ogólnomiejską – 40% ogólnej kwoty i osiedlową – w wysokości 60% kwoty budżetu obywatelskiego. A dokładniej, jeden projekt dotyczący całego miasta nie może być droższy niż 2,1 mln zł. Ten dotyczący osiedla zaś nie powinien przekraczać 545 tys. zł.

Projekt – zasady
Projekt może złożyć do BOP każdy mieszkaniec niezależnie od wieku lub ich grupa, rada osiedla i organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca w Płocku. Taki pomysł musi spełniać pewne wymogi:

  • być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
  • dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta;
  • być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do pomysłu);
  • wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii;
  • o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania, czyli powinien być użyteczny dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami);
  • zostać poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców – dla projektu ogólnomiejskiego trzeba zebrać minimum 15 podpisów, dla osiedlowych od 1 do 12 zależnie od liczebności osiedla (w przypadku Pradoliny Wisły nie trzeba żadnego);
  • teren lub obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Od tego ostatniego wymogu jest wyjątek. Trzeba postarać się o pisemną zgodę na realizację projektu i przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie tego, co powstanie. Takie rozwiązanie dotyczy terenów Miasta będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku lub Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o. o.

Jak zgłosić pomysł?
Projekt najlepiej zgłosić poprzez system obsługujący Budżet Obywatelski Płocka. Odpowiedni formularz i instrukcje znajdują się na stronie mojemiasto.plock.eu. Można to też zrobić wysyłając wypełniony formularz i listę poparcia itd. do Urzędu Miasta Płocka (adres: pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock) i na kopercie zamieścić dopisek „budżet Obywatelski Płocka”. W tym przypadku o terminowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Trzecim sposobem na zgłoszenie pomysłu jest wrzucenie formularza i wszystkich załączników do urny, ustawionej w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej).

Każdy zgłoszony pomysł przejdzie weryfikację pod względem finansowym i formalno-prawnym.

Terminy
Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka trwa do 14 marca br. W połowie wakacji, do 30 lipca, poznamy oceny projektów. Od negatywnej weryfikacji będzie przysługiwało pomysłodawcy projektu odwołanie – ma na to 5 dni od ogłoszenia wyników. Wyboru projektów dokonamy od 6 do 19 września, a rezultaty głosowania zostaną ogłoszone najpóźniej 30 września.

Szczegółowe informacje znajdziemy na stronie www.mojemiasto.plock.eu oraz w Uchwała Nr 447/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r.

mk