Poprzednia wersja strony Plock.eu

Usuwanie śniegu oraz nawisów lodowych i śniegowych z dachów

Prezydent Miasta Płocka przypomina o potrzebie wzmożonych działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu szczególnie z wielkopowierzchniowych pokryć dachowych. Obciążane dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynkach, ale także przypadkowych przechodniów.

Przypomina również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu, sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków.

– Mając powyższe na uwadze, proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń wywołanych zaleganiem śniegu na zarządzanym przez Państwa obiekcie – informuje Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka.

Składowisko śniegu

W sezonie zimowym 2020/2021 zostało wyznaczone miejsce z przeznaczeniem na składowanie śniegu pochodzącego z dachów, parkingów, przejść dla pieszych oraz innych obiektów na terenie miasta Płocka.

Składowisko zlokalizowane jest w tym samym miejscu co w roku ubiegłym, na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych od 86/1 do 86/6 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Długiej. Z w/w miejsca mogą korzystać mieszkańcy miasta Płocka oraz podmioty działające na jego terenie. W załączeniu mapa z lokalizacją składowiska.

K. Kozłowski