Rezerwacja wizyty

1,5% dla Płocka

Od tego roku podatnicy mają prawo przekazać 1,5%, a nie jak dotychczas 1%, swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Co ważne, dla podatnika nie wiąże się to z żadnym dodatkowym obciążeniem, a dla organizacji pożytku publicznego jest niezwykle istotnym źródłem finansowania działalności. Warto wspierać nasze lokalne, płockie organizacje, bo z ich działań korzystamy na co dzień.

Prężny rozwój organizacji pozarządowych obserwujemy w Polsce już od wielu lat. Aktywni obywatele, chcący działać na rzecz dobra wspólnego najczęściej tworzą fundacje i stowarzyszenia. Organizacje te powstają przede wszystkim w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, takich jak bezdomność, trudna sytuacja życiowa i finansowa. Pomagają osobom uzależnionym i ich rodzinom, osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, czy ludziom chorym. Organizacje pozarządowe realizują też wiele ciekawych, a nawet nowatorskich projektów kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, czy po prostu integracyjnych i aktywizujących.

1,5% swojego rocznego podatku jako obywatele możemy przekazać tylko tym organizacjom, które mają status organizacji pożytku publicznego. Przyznawany jest on przez sąd rejestrowy na wniosek organizacji, a posiadanie takiego statusu nierozerwalnie związane jest z zaufaniem publicznym, które organizacje budują latami, podejmując liczne działania na rzecz dobra wspólnego.

Oprócz wielu obowiązków, które muszą wypełniać OPP, przysługują im również przywileje. Najważniejszy z nich to właśnie możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki mechanizm przyjęto po to, by obywatele sami mogli decydować o przekazaniu części swoich danin na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu fiskalnemu rozwiązaniu, pieniądze pochodzące z 1,5% trafiają do najbardziej potrzebujących.

W Płocku zarejestrowanych jest prawie 360 organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, spółdzielni, itp.), a 35 z nich posiada status opp.

Lista płockich organizacji pożytku publicznego, które w tym roku można wesprzeć 1,5% swojego podatku

L.p. Nazwa organizacji pożytku publicznego Nr KRS
1. „Bank Żywności w Płocku” – związek stowarzyszeń 0000296823
2. Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” 0000343876
3. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, cel szczegółowy: Hufiec ZHP Płock 0000291419
4. Fundacja „Ich Dom” – mieszkania dla młodzieży opuszczającej domy dziecka w Płocku 0000223790
5. Fundacja Caritas Diecezji Płockiej 0000349425
6. Fundacja na rzecz bezpieczeństwa „Feniks” 0000417068
7. Fundacja Orlen 0000037031
8. Fundacja Panaceum 0000227423
9. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy im. św. Brata Alberta 0000069061
10. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”
0000247597
11. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna 0000334562
12. Płockie Stowarzyszenie „Klub abstynentów” 0000114953
13. Płockie Towarzystwo Pomocy Zwierzętom Arka 0000702130
14. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Płocku 0000231127
15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku 0000229006
16. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział przy PKN Orlen S.A. 0000042534
17. Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód 0000211879
18. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku 0000212656
19. „Stowarzyszenie „Hospicjum Płockie” pod wezw. św. Urszuli Ledóchowskiej” 0000025247
20. „Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku” 0000303201
21. Stowarzyszenie – Towarzystwo Naukowe Płockie 0000136357
22. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku 0000223510
23. Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oto Ja” 0000265247
24. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta” 0000235734
25. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Odzyskać Więzi” 0000215754
26. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „Silni Razem” 0000215779
27. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” 0000184746
28. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Tygiel 0000369501
29. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” 0000119061
30. Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej numer 12 w Płocku pod nazwą „Szkoła pod brzozami” 0000355598
31. „Stowarzyszenie Teatr Per Se” 0000271735
32. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku im. Janiny Czaplickiej 0000226736
33. Stowarzyszenie Wolontariuszy „Kapitał Ludzki” 0000288818
34. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Powiatowy w Płocku 0000568706
35. Wisła Płock Sekcja Piłki Siatkowej 0000621162

Źródło: Narodowy Instytut Wolności, https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

W poprzednich latach Urząd Skarbowy w Płocku przekazał uprawnionym organizacjom pożytku publicznego z terenu miasta następujące kwoty:

  • za 2015 rok – 823.550,63 zł
  • za 2016 rok – 876.107,38 zł
  • za 2017 rok – 911.899,80 zł
  • za 2018 rok – 975.630,09 zł
  • za 2019 rok – 921.312,70 zł
  • za 2020 rok – 947.214,28 zł
  • za 2021 rok – 1.065.913,87 zł

(mak)