Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Rocznica stracenia gen. Zygmunta Padlewskiego

W niedzielę 15 maja obchodziliśmy 159. rocznicę stracenia generała Zygmunta Padlewskiego. Pod krzyżem upamiętniającym miejsce egzekucji Naczelnika powstania kwiaty i wieńce złożyli Roman Siemiatkowski – zastępca prezydenta ds. polityki społecznej, Ireneusz Szychowski – przewodniczący Płockiej Rady ds. Kombatantów, Jarosław Janicki – nauczyciel historii wraz z uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego.

Przypominamy, generał Zygmunt Padlewski (1836-1863) był Naczelnikiem powstania styczniowego w województwie płockim. Urodził się w Czerniawce Małej na Ukrainie. Otrzymał staranne wykształcenie wojskowe w korpusie kadetów i Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu. Służył w gwardii carskiej. Nawiązał kontakty z Kołem Oficerów Polaków, którzy przygotowywali powstanie w Królestwie Polskim. We Włoszech był wykładowcą w Polskiej Szkole Wojskowej. Po powrocie do Warszawy został naczelnikiem miasta, a po wybuchu powstania w styczniu 1863 r. wojennym naczelnikiem województwa mazowieckiego. Stoczył wiele bitew na terenie guberni płockiej. Po bitwie pod Ciechanowem otrzymał patent generalski. Aresztowany przez wojska carskie na ziemi dobrzyńskiej między Borzyminem a Studzianką, został przewieziony do Płocka. Tu stanął przed carskim sądem i otrzymał wyrok śmierci. Został rozstrzelany w Płocku na ówczesnym placu ćwiczeń wojska rosyjskiego za rogatkami płońskimi.

K. Kozłowski