Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

18 projektów ze wsparciem Funduszu Grantowego dla Płocka

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” sfinansuje 18 projektów, które będą realizowane dla mieszkańców przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne. W ten sposób realizuje swoja misję, czyli pracuje na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka.

O dofinansowanie w konkursie grantowym (X edycji dla NGO i IV edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych) ubiegały się różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia. Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez trzyosobowy zarząd fundacji, piętnastoosobową radę programową i finalnie przez sześcioosobową radę fundacji, która podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji epidemicznej zostały wybrane projekty możliwe do realizacji w najbardziej atrakcyjnej formie dla płocczan. Są skierowane do szerokiego grona odbiorców i dobrze przemyślane. Odpowiadają na rzeczywistą potrzebę i dotyczą rożnych sfer życia. Staraliśmy się nagrodzić bardzo różnorodne projekty, standardowe i nowatorskie, dobrze znane mieszkańcom, ale także innowacyjne, które przyczynią się do pomnożenia dobra społecznego. Mamy nadzieję, że ich efekty pozostaną w Płocku na długie lata. – powiedziała Justyna Chrobot, prezes Fundusz Grantowego.

Środki Funduszu Grantowego pozwolą na realizacje wielu ciekawych pomysłów. O środowisko i bioróżnorodność biologiczną poprzez odnowę siedlisk dla pszczół i innych owadów pożytecznych zadba Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Wsparcie lokalnych projektów to również możliwość przybliżenia historii miasta i lepszego poznania jego zabytków – tym zajmie się Fundacja Nobiscum i wykorzysta do tego nowoczesne technologie. Innowacyjną formę teatru cieni, który przeniesie dzieci i młodzież, również niedosłyszące, w świat sztuki na miarę XXI wieku stworzy Stowarzyszenie „Człowiek Kultura”. Powstanie również gra miejska skierowana do dzieci, ale również wszystkich mieszkańców i odwiedzających nasze miasto, upamiętniająca 30 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka. To projekt Stowarzyszenia „Busola”, które zaangażuje do niego więźniów z Zakładu Karnego w Płocku . Dobrze znane i cenione przez mieszkańców spotkania z muzyką dla najmłodszych „Miś Doremiś” zorganizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers przy udziale Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Z kolei osoby samotne, seniorzy i osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z bogatej oferty warsztatów „Szlachetne Zdrowie? Niech każdy się dowie!” prowadzonych przez Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek lub będą mogły wstąpić do Klubu „Seniora Szansa” na osiedlu Łukasiewicza. „Zdążyć z diagnozą” to nowy projekt Stowarzyszenia „Odzyskać Więzi”, który pozwoli mniej zamożnym rodzicom na dostęp do bezpłatnej diagnozy w kierunku autyzmu. Wśród licznych projektów dla dzieci i młodzieży szkolnej są np. zajęcia sportowe z piłką ręczną realizowane przez MUKS21, a Hufiec ZHP Płock zajmie się bezpieczeństwem i wychowaniem wodnym.

W ramach projektów realizowanych przez osoby indywidualne odbędą się m. in. zajęcia z języka angielskiego i robotyki dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz wiele innych, niezwykle ciekawych propozycji dla wszystkich mieszkańców Płocka. Wsparcie Fundacji pozwoli również na przeprowadzenie warsztatów on-line z jogi „Odzyskaj Oddech! Odzyskaj Balans”, adresowanych do osób, które przebyły chorobę spowodowaną COVID-19. Projekty będą realizowane od końca grudnia 2020 roku do końca sierpnia 2021 roku.

Tegoroczny konkurs grantowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które złożyły 34 projekty. W konkursie dla osób indywidualnych i grup nieformalnych wpłynęło 8 projektów. Aktualne informacje i daty realizacji poszczególnych projektów znajdziemy na stronie www.fundusz-grantowy.pl.

Środki finansowe, dzięki którym możliwa będzie realizacja pomysłów płocczan, przekazał PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Levi Strauss Foundation.

K. kozłowski, źródło: Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Następna aktualność
»