Rezerwacja wizyty

18 projektów ze wsparciem Funduszu Grantowego dla Płocka

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” sfinansuje 18 projektów, które będą realizowane dla mieszkańców przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne. W ten sposób realizuje swoja misję, czyli pracuje na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Płocka.

O dofinansowanie w konkursie grantowym (X edycji dla NGO i IV edycji dla osób indywidualnych i grup nieformalnych) ubiegały się różnorodne inicjatywy i przedsięwzięcia. Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez trzyosobowy zarząd fundacji, piętnastoosobową radę programową i finalnie przez sześcioosobową radę fundacji, która podjęła ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania.

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji epidemicznej zostały wybrane projekty możliwe do realizacji w najbardziej atrakcyjnej formie dla płocczan. Są skierowane do szerokiego grona odbiorców i dobrze przemyślane. Odpowiadają na rzeczywistą potrzebę i dotyczą rożnych sfer życia. Staraliśmy się nagrodzić bardzo różnorodne projekty, standardowe i nowatorskie, dobrze znane mieszkańcom, ale także innowacyjne, które przyczynią się do pomnożenia dobra społecznego. Mamy nadzieję, że ich efekty pozostaną w Płocku na długie lata. – powiedziała Justyna Chrobot, prezes Fundusz Grantowego.

Środki Funduszu Grantowego pozwolą na realizacje wielu ciekawych pomysłów. O środowisko i bioróżnorodność biologiczną poprzez odnowę siedlisk dla pszczół i innych owadów pożytecznych zadba Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Wsparcie lokalnych projektów to również możliwość przybliżenia historii miasta i lepszego poznania jego zabytków – tym zajmie się Fundacja Nobiscum i wykorzysta do tego nowoczesne technologie. Innowacyjną formę teatru cieni, który przeniesie dzieci i młodzież, również niedosłyszące, w świat sztuki na miarę XXI wieku stworzy Stowarzyszenie „Człowiek Kultura”. Powstanie również gra miejska skierowana do dzieci, ale również wszystkich mieszkańców i odwiedzających nasze miasto, upamiętniająca 30 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Płocka. To projekt Stowarzyszenia „Busola”, które zaangażuje do niego więźniów z Zakładu Karnego w Płocku . Dobrze znane i cenione przez mieszkańców spotkania z muzyką dla najmłodszych „Miś Doremiś” zorganizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers przy udziale Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Z kolei osoby samotne, seniorzy i osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z bogatej oferty warsztatów „Szlachetne Zdrowie? Niech każdy się dowie!” prowadzonych przez Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek lub będą mogły wstąpić do Klubu „Seniora Szansa” na osiedlu Łukasiewicza. „Zdążyć z diagnozą” to nowy projekt Stowarzyszenia „Odzyskać Więzi”, który pozwoli mniej zamożnym rodzicom na dostęp do bezpłatnej diagnozy w kierunku autyzmu. Wśród licznych projektów dla dzieci i młodzieży szkolnej są np. zajęcia sportowe z piłką ręczną realizowane przez MUKS21, a Hufiec ZHP Płock zajmie się bezpieczeństwem i wychowaniem wodnym.

W ramach projektów realizowanych przez osoby indywidualne odbędą się m. in. zajęcia z języka angielskiego i robotyki dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem oraz wiele innych, niezwykle ciekawych propozycji dla wszystkich mieszkańców Płocka. Wsparcie Fundacji pozwoli również na przeprowadzenie warsztatów on-line z jogi „Odzyskaj Oddech! Odzyskaj Balans”, adresowanych do osób, które przebyły chorobę spowodowaną COVID-19. Projekty będą realizowane od końca grudnia 2020 roku do końca sierpnia 2021 roku.

Tegoroczny konkurs grantowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych, które złożyły 34 projekty. W konkursie dla osób indywidualnych i grup nieformalnych wpłynęło 8 projektów. Aktualne informacje i daty realizacji poszczególnych projektów znajdziemy na stronie www.fundusz-grantowy.pl.

Środki finansowe, dzięki którym możliwa będzie realizacja pomysłów płocczan, przekazał PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins oraz Levi Strauss Foundation.

K. kozłowski, źródło: Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Następna aktualność
»