Rezerwacja wizyty

Zmiany w przepisach programu „Mieszkania na start”

Informujemy, ze weszła w życie uchwała Rady Miasta Płocka nr 433/XXV/2020 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock i zostały zmienione zapisy normujące zasady podnajmowania lokali w programie „Mieszkania na start”.

Po zmianach:

  • Lokale podnajmuje się uwzględniając liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, przy czym w chwili zawierania umowy powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać:

a) 45 m2 w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 55 m2 w gospodarstwie dwuosobowym,

c) 65 m2 w gospodarstwie trzyosobowym,

Nie wprowadza się ograniczeń powierzchni dla gospodarstw domowych składających się z czterech lub większej ilości osób.

  • Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu:

(zmienia się punkt II)

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

1) w gospodarstwie jednoosobowym – od 200% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 150% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

2) w gospodarstwie dwuosobowym – od 150% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 125% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

3) w gospodarstwie liczącym trzy lub więcej osób – od 125% kwoty najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu składania wniosku do 100% przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającego złożenie wniosku.

Lokal mogą też wynająć płocczanie, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy. Oznacza to, że o lokal mogą starać się osoby, które albo jeszcze nie mają własnych dochodów (np. niepracujący studenci) albo zarabiają, lecz nie mogą wykazać się dochodem za rok poprzedzający złożenie wniosku. Na przykład może być to student, który ma stypendium i pracuje – powiedzmy na pół etatu – więc ma pewne dochody. Ale pracę zaczął w roku bieżącym. Tymczasem składając dziś wniosek o przydział „Mieszkania na start” musi wykazać się dochodem z poprzedniego roku, którego wtedy jeszcze nie miał.

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«