Rezerwacja wizyty

Konsultacje strategii rozwoju ponadlokalnego

Do 24 listopada trwają konsultacje społeczne dot. projektu strategii rozwoju ponadlokalnego oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju ponadlokalnego. Czekamy na opinie.

Zachęcamy do udziału wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego jest „drogowskazem” dla samorządów tworzących Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka oraz podejmowanych przez nie działań na rzecz rozwoju całego Partnerstwa. Dokument jest niezbędny m.in. do wdrażania podejścia terytorialnego perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 i umożliwi pozyskiwanie środków europejskich.

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Płocka i całego obszaru funkcjonalnego. Każdy głos jest bardzo ważny i posłuży wypracowaniu ostatecznej wersji dokumentów.

W toku konsultacji zbierane będą uwagi i wnioski w zakresie:

 • projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, która zawiera cele, kierunki działań i propozycje projektów/przedsięwzięć, wynikających z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstwa oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów wchodzących w skład Partnerstwa;
 • projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

W skład Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka” wchodzi 28 jednostek samorządowych: Gmina – Miasto Płock, Powiat Płocki, Gmina Nowy Duninów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Stara Biała, Gmina Bielsk, Gmina Radzanowo, Gmina Słupno, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Miasto i Gmina Drobin, Gmina Staroźreby, Gmina Bulkowo, Gmina Bodzanów, Gmina Słubice, Powiat Sierpecki, Gmina Miasto Sierpc, Gmina Sierpc, Gmina Szczutowo, Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz, Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Powiat Gostyniński, Gmina Miasta Gostynina, Gmina Gostynin, Gmina Szczawin Kościelny, Miasto i Gmina Sanniki.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektów dokumentów w terminie do 24 listopada 2023 r. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłaszania uwag i przekazanie go w następujący sposób:

 • elektronicznie na adres e-mail: strategia@plock.eu
 • w formie papierowej drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Strategii, Architektury i Urbanistyki, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka),
 • osobiście podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
  – w Sierpcu – 6 listopada o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, sala nr 14;
  – w Płocku – 7 listopada o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, aula, I piętro;
  – w Gostyninie – 14 listopada o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, sala posiedzeń, I piętro.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej nowy.plock.eu/konsultacje-spoleczne/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Do pobrania:

Referat Strategii i Planowania, opr. mk