Rezerwacja wizyty

50 hektarów zielonego parku w centrum

– W ubiegłym roku posadziliśmy w całym mieście prawie tysiąc drzew, teraz chcemy zrobić kolejny krok w urządzaniu zieleni i zagospodarować Jar Brzeźnicy. Urządzimy tam naturalny park o powierzchni 50 ha – zapowiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Prezydent podkreślił, że kształtowanie przestrzeni miejskiej w sposób zrównoważony jest wyzwaniem zarówno na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Obszary na rzecz zielonego rozwoju miasta oznaczają: efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii, dostosowanie do zmian klimatu, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę obiegu zamkniętego, bioróżnorodność. Wszystkie te dziedziny, w sposób szczególny, są objęte założeniami polityki spójności perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. W każdym z tych obszarów pracujemy nad projektami, o dofinansowanie których planujemy się ubiegać. – W ostatnim czasie podpisaliśmy dwie umowy o dofinansowanie, dotyczące działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu: umowę na mobilne laboratorium dla potrzeb Straży Miejskiej w Płocku oraz na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Trzepowo – podkreślił prezydent Andrzej Nowakowski.

I dodał, że od lat inwestujemy w zieleń miejską: w parki osiedlowe, skwery, parki kieszonkowe, które oprócz korzyści ekologicznych, środowiskowych, cieszą mieszkańców, jak np. nowa, zielona aranżacja Alei Roguckiego, zagospodarowanie pl. Dąbrowskiego, terenu przy ul. Hermana, parku Mościckiego, skweru przy ul. Braci Jeziorowskich.

– W tym kierunku będziemy zmierzać – dodał Andrzej Nowakowski.

W ubiegłym roku na terenie całego Płocka, w parkach, skwerach i pasach drogowych, posadziliśmy 988 drzew. Przed nami nowa inwestycja w zieleń o nieco innym charakterze. Chcemy zagospodarować Jar Brzeźnicy. Jest wyjątkowy, malowniczy, nieuregulowany, wręcz dziki i trudno dostępny. Chcemy to miejsce nieco „odczarować”, uporządkować i udostępnić mieszkańcom. Planujemy to zrobić to w taki sposób, by skutki naszej ingerencji były minimalne. Koncepcja zakłada zbudowanie na odcinku od Parowej do końca szerokiego Jaru Brzeźnicy na wysokości osiedla Łukasiewicza szerokiej na 3 metry ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Będzie miała 2,5 km długości. Chcemy ją wykonać z trwałych, ale naturalnych materiałów, jak zrobiliśmy to np. w przypadku ścieżki biegowej nad Sobótką. Czyli zrobić ją z kamieni (to fundament drogi) oraz iłów, które je wypełniają i zapewniają możliwość wygodnego spaceru, biegu, czy jazdy rowerem.

Poniedziałkowa konferencja prasowa, dotycząca m.in. koncepcji zagospodarowania Jaru Brzeźnicy

Uniwersalną ścieżkę w Jarze Brzeźnicy chcemy poprowadzić po śladzie istniejącej kiedyś tam drogi, której fragmenty – wykonane z kocich łbów – do dziś się zachowały. Rozbierzemy je.

Ścieżka ta połączy tereny zadrzewione, łąki kwietne, miejsca piknikowe, punkty widokowe i zejścia nad Brzeźnicę. Nie chcemy – przynajmniej na razie – „stawiać” wokół niej miejskich mebli, jak np. ławeczek, czy śmietniczek. Kosze na odpady planujemy ustawić jedynie na wlotach, czy wylotach. Urządzając więc sobie piknik na jakiejś łące przy ścieżce czy Brzeźnicy będziemy musieli po sobie posprzątać i odpady zabrać „do wyjścia”. Planowana droga nie będzie oświetlona, czy monitorowana. Zrobimy „Dziką naturę w środku miasta” – otoczone naturalną zielenią miejsce do wyciszenia się, dotlenienia i relaksu. Będzie to największy naturalny park w Płocku o powierzchni ok. 50 ha (dla porównania Park Północny na Podolszycach ma powierzchnię 3 ha).

Jednocześnie z urządzaniem parku potoczy się „budowa”, czy też bardziej wytyczenie i urządzenie pierwszego w Płocku toru do jazdy górskim rowerem typu single track – również naturalnej, nieutwardzonej ścieżki przez las. Jest to projekt Budżetu Obywatelskiego Płocka. Single Track powstanie równolegle do ścieżki spacerowej, tyle że wyżej od niej, na jednym ze stoków i także on będzie miał 2,5 km długości. Co ważne ze względów bezpieczeństwa te dwie trasy – dla spacerowiczów oraz dla rowerów górskich – nie mogą i nie będą się przecinać.

Dziś jesteśmy na etapie wykonywanie inwentaryzacji dendrologicznej (dal obydwu inwestycji), dzięki której będziemy wiedzieć, które drzewa musimy usunąć, a które możemy zostawić naturze, aż do ich naturalnego końca. Następnie przystąpimy do opracowania dokumentacji technicznej, która pozwoli też ubiegać się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych krajowych. I w tym roku chcemy jeszcze zacząć realizację zarówno ścieżki dla pieszych (w tegorocznym budżecie Płocka mamy na to 1 mln zł) oraz trasy single track (zarezerwowaliśmy na nią ponad 900 tys. zł).

Na żółto zaznaczyliśmy przebieg planowanej ścieżki rekreacyjnej przez Jar Brzeźnicy

hw

Poprzednia aktualność
«