Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

60 lat odlotowej i kolorowej „piątki”

– Mamy okazję spotkać się, by podziękować pracownikom i uczniom tej placówki za wyjątkowe lata – mówił na uroczystości 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 na Radziwiu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Sala gimnastyczna „piątki” była w piątek wypełniona po brzegi: zaproszonymi gośćmi – jak m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wiceprezydent Roman Siemiątkowski, posłanka Elżbieta Gapińska, ks. biskup Mirosław Milewski oraz płoccy radni i mieszkańcy Radziwia: Teresa Kijek i Tomasz Kominek (który jest także dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego). Ale oczywiście nie zabrakło młodzieży.

Szkoła zaprosiła też swoich absolwentów, którzy jako pierwsi zaczęli naukę w tej placówce w 1962 roku.

– Nasza rocznica łączy wydarzenia z 60 lat – mówiła dyrektorka SP nr 5 Elżbieta Tyszka. – Nie sposób wymienić wszystkie sukcesy szkoły, ale jesteśmy dumni z naszych absolwentów. Jednak bez wątpienia największym sukcesem było zbudowanie klimatu wzajemnej życzliwości.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski dziękował również za lata pracy na rzecz młodzieży i za czas pełen oddania, energii, emocji i entuzjazmu.

Podobnie posłanka Elżbieta Gapińska: – W szkole panuje przyjazna, sympatyczna atmosfera. Gratuluję tego, że udało się tu zbudować sztafetę pokoleń – mówiła.

Tomasz Kominek zaś przypomniał, że uroczystość – związana z powstaniem przed 60 laty placówki, której patronem jest Władysław Broniewski – odbywa się właśnie w Roku Broniewskiego.

Szkoła Podstawowa nr 5 odebrała również przy tej okazji – obok całego szeregu gratulacji i życzeń – przyznany przez marszałka Mazowsza medal Pro Mazovia.

Finał uroczystości należał do młodzieży i przygotowanego przez nią przedstawienia. Szkolny chór śpiewał m.in. o „piątce” – o super szkole, najweselszej, sympatycznej, odlotowej, kolorowej.

A pod ścianą sali cały czas stała szkolna tablica z napisem – Lekcja 60. Temat: Płock i Radziwie – nasza mała ojczyzna.