Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Rekompensata dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą  w zakresie wytwarzania ciepła, która nie wymaga uzyskania koncesji

Urząd Miasta Płocka informuje przedsiębiorców wytwarzających ciepło systemowe bez konieczności posiadania koncesji, że termin na składnie wniosków o rekompensatę zgodnie z Ustawą z dn. 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) upływa 5 października 2022 r., a na kolejne okresy do 25 dnia każdego miesiąca następującego po danym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Wnioski należy składać elektronicznie ePUAP lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka stanowisko B-4, wejście od ul. Zduńskiej.

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ REKOMPENSATY

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w Biurze Interwencji i Informowania Mieszkańców: tel. 24 3645555

Akty prawne:

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967);

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę i wzoru wniosku o rozliczenie rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwom energetycznym stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (Dz.U. poz.1977).

K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»