Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Aktywny Samorząd – dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 marca 2022 r. osoby z niepełnosprawnościami mogą starać się o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w zakresie:

– Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,

– Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Moduł I

Adresatami pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I są osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od obszarów wsparcia – w wieku aktywności zawodowej i te które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, aktywne zawodowo, zatrudnione lub uczące się oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, posiadające przeważnie znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Moduł I w 2022 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Osoby Niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” Moduł I mogą składać wnioski w trybie ciągłym od 1 marca do 31 sierpnia 2022r.

Moduł II

Z programu podobnie jak w zeszłej edycji programu mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), którzy uczą się w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

Dofinansowanie może obejmować następujące koszty związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę: opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Studenci zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II mogą składać wnioski:

od 1 do 31 marca 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

– od 1 września do 10 października 2022r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i MODUŁ II dla Wnioskodawców, których miejscem zamieszkania jest Miasto Płock składa się w formie elektronicznej w systemie SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej,ul. Zgliczyńskiego 4, 09-400 Płock, tel. 24 364 02 63.

Więcej informacji na stronie internetowej: mopsplock.eu/web/p,160,aktywny-samorzad

 

ag
Poprzednia aktualność
«