Rezerwacja wizyty

Ankieta dotycząca Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku

Po czterech latach od przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka przystąpiliśmy do weryfikacji jej założeń i aktualności. Zgodnie z założeniami zawartymi w uchwale został wskazany wymóg przeprowadzania badania ewaluacyjnego Strategii. Państwa opinia jest niezwykle istotna, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przygotowanej ankiecie, które pomoże w ocenie realizacji przyjętej Strategii.

W związku z powyższym pragnę poinformować, że Gmina-Miasto Płock zleciła EU-Consult Sp. z o.o. wykonanie badania pn. „Ewaluacja on-going Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku”. Głównym założeniem jest bieżące usprawnienie zarządzania strategią i analiza kwestii problematycznych, które pojawiły się w trakcie wdrażania strategii. Ewaluacja Strategii ma na celu przede wszystkim lepsze zrozumienie bieżących (aktualnych) efektów interwencji, sformułowanie rekomendacji użytecznych z punktu widzenia dalszego jej wdrażania.

Jednym z ważnych elementów ewaluacji jest badanie ankietowe mieszkańców miasta Płocka. Badanie jest w pełni anonimowe. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane. Wyniki badania będą wykorzystane do oceny kierunków rozwoju Płocka i realizowanych w tym zakresie działań. Udział w ankiecie jest dobrowolny (można odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania) i zajmie około 10 minut.

Ankietę można wypełnić do 7 lipca b. r.

Państwa opinia jest niezwykle istotna, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przygotowanej ankiecie, które pomoże w ocenie realizacji przyjętej Strategii.

link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/278852?lang=pl

op. K. Kozłowski

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»