Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Awanse dla nauczycieli

Czterdzieścioro czworo nowych nauczycieli mianowanych mamy w płockich przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz innych placówek oświatowych. Dziś złożyli ślubowanie i odebrali nominacje z rąk prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i wiceprezydenta Romana Siemiątkowskiego, odpowiedzialnego za edukację.

– Gratuluję awansu – prezydent Płocka Andrzej Nowakowski zwrócił się do pedagogów zgromadzonych w auli rausza – Podjęliście trud rozwoju zawodowego i niełatwe postępowanie zakończyliście pełnym sukcesem.

Uroczystość poprzedziło postępowanie egzaminacyjne. O awans na stopień nauczyciela mianowanego mogą ubiegać się osoby, które przepracowały w placówkach oświatowych co najmniej dwa lata oraz ukończyły trwający dwa lata i dziewięć miesięcy staż. Ich dorobek zawodowy ocenia specjalna komisja, przed którą później zdają egzamin. Takie komisje działały w Płocku w lipcu i sierpniu. Stanęło przed nimi czterdzieścioro czworo nauczycieli i wszyscy zdali.

Nowi nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie. Przyrzekali dbać o rozwój dzieci i młodzieży, przekazywać im wartości i tradycje, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki oraz podnosić swoje kwalifikacje.

mk

Następna aktualność
»