Rezerwacja wizyty

Bezpłatne korepetycje dla obywateli Ukrainy

Tutors.live pomaga w wakacje! Skorzystaj z bezpłatnych korepetycji albo dołącz do akcji jako korepetytor pro bono!

Udostępniamy bezpłatnie naszą platformę do prowadzenia korepetycji online (indywidualnych lub grupowych). Stwarzamy możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego (i innych przedmiotów) przy wykorzystaniu nowoczesnej i wygodnej technologii.

Chcesz udzielać korepetycji pro bono dla obywateli Ukrainy? 

Zarejestruj się jako korepetytor, dodaj swoje ogłoszenie i uzupełnij kalendarz dostępnych terminów! Instrukcja poniżej.

Chcesz skorzystać z bezpłatnych korepetycji z języka polskiego i z innych przedmiotów? 

Poniżej znajdziesz instrukcję, jak wyszukać i zarezerwować bezpłatne korepetycje.

Instrukcja udziału w akcji:

Dodanie ogłoszenia pro-bono (udzielanie bezpłatnych korepetycji):

 1. Zarejestruj się jako korepetytor.
 2. Zanim dodasz ogłoszenie i przeprowadzisz pierwszą lekcję, należy podłączyć do profilu swoje konto bankowe (jest to część naszej procedury weryfikacji korepetytorów).
 3. Teraz możesz stworzyć swoje pierwsze ogłoszenie. Wejdź w zakładkę “Moje konto”.
 4.  Naciśnij przycisk “dodaj ogłoszenie”.
 5. Wybierz przedmiot.
 6. Wskaż czas trwania lekcji. (aby udzielać korepetycji pro bono, w miejscu ceny wpisz “0”).
 7. Dodaj tytuł i uzupełnij treść lekcji.    `
 8. Podaj, w jakie dni tygodnia oraz w jakich godzinach możesz udzielać korepetycji.
 9. Przejdź do ostatniego kroku.
 10. Wciśnij przycisk “Dodaj ogłoszenie”. Twoje ogłoszenie jest już aktywne!

Rezerwacja darmowej lekcji:

 1. Zarejestruj się jako student.
 2. Aby znaleźć korepetytora, skorzystaj z wyszukiwarki. Wybierz opcję filtrowania ceny od 0 do 20 zł, aby odnaleźć ogłoszenia pro bono.
 3. Kliknij “szukaj”.
 4. Wybierz ofertę, która Cię zainteresowała i sprawdź jej szczegóły.
 5. Możesz zapoznać się z opisem korepetytora, sprawdzić jego doświadczenie, przejrzeć opinie dotychczasowych uczniów.
 6. Aby zarezerwować lekcję, wybierz godzinę i datę w kalendarzu.
 7. Kliknij „zarezerwuj lekcję”.
 8. W podsumowaniu określ temat, jaki chcesz zrealizować.
 9. Zaakceptuj regulamin i kliknij „zapłać”, aby zarezerwować lekcję. Ponieważ lekcje pro bono są za 0 zł, nie zostaniesz przekierowany do płatności, a lekcja zostanie “zakupiona”.

*z korepetycji pro bono mogą korzystać tylko obywatele Ukrainy – niezależnie od miejsca swojego pobytu za pomocą platformy tutors.live. Akcja (rozumiana jako: bezpłatne udostępnienie zasobów platformy tutors.live, do udzielania korepetycji pro bono i korzystania z nich) jest ograniczona czasowo do 31 sierpnia 2022 r. 

 


Tutors.live допомагає на канікулах! Скористайтеся безкоштовними заняттями або приєднайтеся до акції в якості безкоштовного репетитора!

Ми безкоштовно надаємо нашу платформу для проведення репетиторств онлайн (індивідуальних або групових). Ми створюємо можливість безкоштовного вивчення польської мови (та інших предметів) з використанням сучасних та зручних технологій.

Ви хочете проводити безкоштовні заняття для громадян України? 

Зареєструйтеся в якості репетитора, додайте своє оголошення та заповніть календар доступних термінів. Інструкція нижче.

Ви хочете отримати безкоштовні заняття з польської мови та інших предметів? 

Нижче Ви знайдете інструкцію з пошуку та бронювання безкоштовних занять.

Інструкція щодо участі в акції:

Додавання оголошення pro bono (надання безкоштовних занять):

 1. Зареєструйтеся в якості репетитора.
 2. Перш ніж додати оголошення та провести перший урок, необхідно під’єднати до профілю свій банківський рахунок (це частина нашої процедури перевірки репетиторів).
 3. Тепер Ви можете створити своє перше оголошення. Перейдіть на вкладку «Мій обліковий запис».
 4. Натисніть кнопку «додати оголошення».
 5. Виберіть предмет.
 6. Вкажіть тривалість уроку. (для проведення безкоштовних уроків, введіть у полі ціни «0»).
 7. Додайте назву та заповніть зміст уроку.    `
 8. Вкажіть, у які дні тижня та в який час Ви можете проводити приватні заняття.
 9. Перейдіть до останнього кроку.
 10. Натисніть кнопку «Додати оголошення». Ваше оголошення вже активне!

Бронювання безкоштовного уроку:

 1. Зареєструйтеся в якості студента.
 2. Щоб знайти репетитора, скористайтеся пошуковою системою. Виберіть опцію фільтрації ціни від 0 до 20 PLN, щоб знайти безкоштовні оголошення.
 3. Натисніть «пошук».
 4. Виберіть пропозицію, яка Вас зацікавила та перевірте її деталі.
 5. Ви можете ознайомитися з описом репетитора; перевірити його досвід, переглянути відгуки попередніх учнів.
 6. Щоб забронювати урок, виберіть час і дату в календарі.
 7. Натисніть «забронювати урок».
 8. В підсумках вкажіть тему, яку бажаєте висвітлити.
 9. Прийміть регламент та натисніть «оплатити», щоб забронювати урок. Оскільки уроки pro bono коштують 0 PLN, Ви не будете перенаправлені на оплату, а урок буде „придбаний”.

* користуватися безоплатним репетиторством можуть лише громадяни України, незалежно від місцезнаходження, використовуючи платформу tutors.live. Акція (розуміється як: безкоштовний доступ до ресурсів платформи tutors.live, для надання безкоштовних занять та їх використання) обмежена до 31 Серпня 2022 року. 

K. Kozłowski, źródło: tutors.live