Rezerwacja wizyty

Bezpłatny webinar o świadomym podejmowaniu decyzji inwestycyjnych

W poniedziałek 2 października 2023 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza na bezpłatny webinar dla początkujących inwestorów indywidualnych o crowdfundingu pożyczkowym.

Seminarium online jest organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz kampanii World Investor Week (WIW), we współpracy z Komendą Główną Policji.

Rejestracja odbywa się wyłącznie online – za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Początek spotkania online o godzinie 12:00, a zakończenie przewidziane jest na 14:00. Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od 11:45.

Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie, które będą przesłane najpóźniej 29 września 2023 roku.
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną po 29 września 2023 roku, potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Aby spotkanie było jak najbardziej efektywne i w jak największym stopniu spełniało oczekiwania uczestników zachęcamy do kierowania anonimowych pytań dotyczących tematyki seminarium poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny do 28 września 2023 roku.

Więcej informacji o crowdfundingu pożyczkowym (crowdlending) można przeczytać na stronie KNF.