Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Czekamy na środki z KPO!

Docierające sygnały o coraz bardziej realnym zagrożeniu utraty finansowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności budzą sprzeciw wielu samorządów. W imieniu Płocka prezydent Andrzej Nowakowski apelował do władz centralnych o podjęcie zdecydowanych działań w celu odblokowania środków z KPO.

– Dzisiejsza konferencja, jej data i godzina są nieprzypadkowe. Właśnie dziś, o godzinie 10 w Warszawie oraz w wielu innych miastach w Polsce, samorządowcy z Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski organizują konferencje, by przede wszystkim podkreślić znaczenie środków KPO dla Polski, a także dla polskich samorządów. Chcemy zaapelować z jednej strony do rządu, z drugiej strony do Prezydenta Andrzeja Dudy o to, by przyspieszył i wpłynął na działania rządu, tak by te środki były jak najszybciej dostępne dla naszego kraju – mówił Andrzej Nowakowski.

Prezydent Płocka argumentował, jak bardzo w obecnej, trudnej gospodarczo sytuacji są nie tylko samorządy, ale i przedsiębiorcy. Jakie znaczenie dla rozwoju Polski, ale i poszczególnych regionów, powiatów i gmin mają dodatkowe źródła finansowania. Zauważył, że celem uruchomienia KPO jest odbudowa europejskich gospodarek i tworzenie odporności społeczno-gospodarczej poszczególnych krajów po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Fakt, że z pieniędzy KPO, de facto w Europie nie korzystają tylko Polska i Węgry powoduje pogłębianie się różnic rozwojowych w stosunku do innych krajów UE.

Wyliczenia płockiego samorządu wskazują, że są to potężne środki, mogące znacząco wpłynąć na stan finansów publicznych polskich gmin. – Gdybyśmy przeliczyli te 158,5 mld zł na mieszkańców Polski, to średnio daje to ok. 4170 zł na osobę. W przypadku Płocka, gdybyśmy pomnożyli 4170 zł przez liczbę mieszkańców miasta to daje nam ok. 500 mln zł tylko i wyłącznie dla płocczan. To pokazuje, o jak potężnych środkach tutaj rozmawiamy – argumentował prezydent Nowakowski.

Płock jest przygotowany do wdrażania środków z KPO. Dziś prezydent zaprezentował 12 przedsięwzięć i inwestycji, które mogłyby być zrealizowane w naszym mieście. Te propozycje znalazły się również na liście projektów Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski, które wraz z listem trafią do Prezydenta Dudy. Jest to lista przykładowych tysiąca inwestycji, które mogłyby być realizowane w Polsce przez samorządy dzięki środkom z KPO, i jednocześnie mogłyby napędzać polską gospodarkę. Dlatego tak ważne jest, aby rządzący wypełnili zobowiązania w kwestii przestrzegania praworządności, przyjęli odpowiednie rozwiązania prawne i jednocześnie uruchomili środki rozwojowe dla Polski.

Lista płockich projektów obejmuje:

 1. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych w Płocku poprzez rozbudowę połączeń drogowych wraz z infrastrukturą w otoczeniu ul. Władysława Bartoszewskiego
 2. Rozwój spójnego funkcjonalnie terenu inwestycyjnego w Płocku poprzez budowę przedłużenia ulicy Przemysłowej z układem komunikacyjnym dróg i infrastrukturą
 3. Utworzenie nowych miejsc w żłobkach poprzez adaptację istniejącej infrastruktury i zakup niezbędnego wyposażenia
 4. Modernizacja energetyczna miejskich budynków mieszkalnych
 5. Modernizacja energetyczna płockich placówek oświatowych
 6. Modernizacja energetyczna obiektów lokalnej aktywności społecznej w Płocku
 7. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego dostępność, spójność danych i umożliwiającego realizację zadań dotyczących nieruchomości na terenie Płocka oraz elektroniczny obieg dokumentów
 8. Doposażenie płockich szkół w nowoczesny sprzęt IT i urządzenia multimedialne umożliwiające wysoki poziom kształcenia kompetencji kluczowych
 9. Podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. poprzez modernizację infrastruktury i zakup niezbędnego sprzętu medycznego zgodnie z mapami potrzeb zdrowotnych
 10. Zeroemisyjny transport publiczny w Płocku – zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania pojazdów.
 11. Rozwój zieleni na terenie Płocka np.: parki, skwery, bulwary, ścieżki dydaktyczno-ekologiczne
 12. Rozbudowa systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie Płocka jako element adaptacji miasta do zmian klimatycznych

Andrzej Nowakowski apelował również, by w sytuacji uruchomienia środków KPO zagwarantowane były transparentne zasady podziału tych środków, podając jako przykład dobrych rozwiązań sposób dzielenia środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

– Dziś wszystkie samorządy bardzo mocno liczą na środki europejskie, ponieważ one są potrzebne jak powietrze zarówno samorządowcom, jak i przedsiębiorcom – mówił Tomasz Kominek, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. – W połowie grudnia Europa bardzo pozytywnie zareagowała na nasz program regionalny, czyli program Fundusze Europejskie dla Mazowsza – kontynuował. Podkreślał również jawny i transparentny sposób oceny wniosków składanych w trybie konkursowym, gdzie wiadomo, jaka jest punktacja, za jakie elementy uzyskane zostały punkty, i jak wygląda lista rankingowa.

Prezydent Płocka apelował jeszcze, by polski rząd wykorzystał deklarację opozycji  parlamentarnej, która wskazuje, że jest gotowa poprzeć ustawę o reformie sądownictwa, pod warunkiem, że będzie ona zgodna z Konstytucją.