Rezerwacja wizyty

Dla młodych i pracowitych

83 młodych ludzi zostało stypendystami w programie „Płockie Talenty”. To uczniowie płockich szkół podstawowych i średnich, którzy osiągnęli ponadprzeciętne wyniki w nauce czy zdobyli wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach. Gratulujemy!

– Jesteśmy dumni z osiągnięć edukacyjnych młodych płocczan. Chcąc dać temu wyraz, stworzyliśmy „Płockie Talenty”. Nagradzamy uczniów najambitniejszych, najbardziej zaangażowanych i pracowitych. Chcemy ich motywować do dalszego działania, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Na różne stypendia i nagrody płocki samorząd przeznacza każdego roku 3 mln zł – dodaje.

Stypendia „Płockie Talenty” przyznawane są na podstawie kilkunastu kryteriów. Brane pod uwagę są wyniki na maturze albo egzaminie ósmoklasisty, miejsca zajęte w olimpiadach i konkursach tematycznych. Uczniów, którzy spełnili kilka kryteriów było dziewiętnaścioro. Trzech z nich otrzymało stypendium w maksymalnej kwocie 6 tys. zł, bo ich osiągnięcia były największe. Antoni Doliński jest laureatem olimpiady z języka angielskiego i osiągnął bardzo dobry wynik na maturze międzynarodowej. Gracjan Krajewski – laureatem olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym i miał ponadprzeciętne wyniki na maturze z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. A Paweł Guga to finalista olimpiady matematycznej juniorów, laureat kuratoryjnego konkursu z matematyki oraz finalista konkursów polonistycznego i biologicznego.

Na tegoroczne stypendia przeznaczyliśmy 263 tys. zł. Te pieniądze pochodzą w całości z budżetu miasta.

Program „Płockie Talenty” powstał w 2021 roku, a pierwszych laureatów poznaliśmy w rok później. Inicjatorami wdrożenie takich nagród były miejskie radne Daria Domosławska i Małgorzata Ogrodnik, które zasiadają w komisji edukacji. Wsparł je Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta Płocka ds. polityki społecznej.

Regulamin przyznawania tych stypendiów określa uchwała rady miasta nr 576 z sierpnia 2021 roku.

mk