Rezerwacja wizyty

Dotacja z zakresu ratownictwa wodnego – rozstrzygnięcie

Prezydent Miasta Płocka uprzejmie informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego. Podstawowym celem zadania publicznego będzie organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Płock w 2022 roku.
Szczegółowe zasady ogłoszenia oraz warunki składania ofert znajdują się w Zarządzeniu nr 3701/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2022 r.
Prezydent Miasta Płocka uprzejmie informuje o powołaniu komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu nr 3723/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 października 2022 r.

Link do zarządzenia:https://nowybip.plock.eu/zarzadzenie/QrBensg5

Prezydent Miasta Płocka uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022r.

Link do zarządzenia:https://nowybip.plock.eu/zarzadzenie/bRUa191w