Rezerwacja wizyty

Duże wsparcie dla małych projektów sportowych – rusza Program Mikro Granty

Rusza Program Mikro Granty będący odpowiedzią MSiT na najnowsze doniesienia o znaczącym spadku formy fizycznej i negatywnych zmianach wśród najmłodszej części społeczeństwa.Projekt zakłada wsparcie finansowe dla organizacji sportowych, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia środków publicznych lub korzystały z tego wsparcia w niewielkim stopniu.

Planowane w ramach Programu Mikro Granty działania mają stanowić uzupełnienie modelu zarządzania projektami sportu powszechnego kierowanymi do małych i średnich podmiotów aktywizujących dzieci i młodzież. Główną ideą Mikro Grantów jest dotarcie do setek organizacji sportowych w całej Polsce, do małych,  lokalnych klubów i stowarzyszeń, które mają realny wpływ na udział dzieci i młodzieży w aktywnych formach spędzania wolnego czasu.

Fundacja Orły Sportu od ponad 30 lat promuje sport i zdrowie wśród Polaków – zarówno wśród tych najmłodszych, ale też dorosłych i seniorów. Zadania Fundacji koncentrują się na zapewnieniu dostępu do szeroko rozumianej kultury fizycznej na terenie całego kraju. Dzięki Mikro Grantom wsparcie finansowe skierowane zostanie do setek małych klubów i stowarzyszeń, będąc uzupełnieniem dotychczasowych projektów sportowych. Celem programu jest zachęcenie dzieci do regularnego uprawiania sportu i wykształcenie zdrowych nawyków, które będą skutkować poprawą kondycji, stanu psychicznego i jakości życia polskiego społeczeństwa.

Głównymi założeniami skutecznego działania programu jest zapewnienie dostępności do zajęć sportowych oraz budowanie motywacji do uprawiania sportu wśród dzieci, które mają najmniejsze możliwości korzystania z zorganizowanych sportowych aktywności. Głównym problemem lokalnych społeczności jest ograniczony dostęp do sportu, wynikający w głównej mierze z bariery finansowej. Dzięki wsparciu rządowemu, poprzez Mikro Granty, zajęcia i wydarzenia sportowe staną się osiągalne dla tysięcy młodych Polaków.

Program Mirko Granty jest  wsparciem promocji aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Ogólna kwota przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na ten cel wynosi 30 mln zł. Środki są przeznaczone na organizację wydarzeń sportowych i zajęć dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Maksymalne wsparcie przewidziane na wydarzenie to 20 tys. zł, przy czym jedna organizacja może zyskać dotacje na nie więcej niż 5 zadań. Oznacza to, że do końca listopada 2023 r. odbędzie się około 1500 wydarzeń w całej Polsce wspartych finansowaniem w ramach Mikro Grantów.

Nowością jest dedykowanie projektu do beneficjentów, których łączna kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 200 tys. zł. Oznacza to, że na środki mogą liczyć głównie małe, lokalne organizacje sportowe, działające dotychczas bez wsparcia publicznych funduszy.

Wnioski do programu można składać od 16 czerwca do 16 lipca 2023 r. przez stronę internetową www.mikrograntysportowe.pl

op. K. Kozłowski, źródło: MSiT

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»