Poprzednia wersja strony Plock.eu

Ewakuacja mieszkańców i zwierząt z ul. Gmury w Płocku

Informujemy, że Prezydent Miasta Płocka wydał Zarządzenie Nr 2167/2021 o ewakuacji ludności i zwierząt z zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki – ul. Gmury. Ewakuowani mieszkańcy będą kierowani do Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35.

W procesie ewakuacji dopuszcza się samoewakuację przy wykorzystaniu własnych środków transportu.

Niezbędną liczbę autobusów do ewakuacji pozostałej ludności zapewni Komunikacja Miejska – pojazdy zostały wysłane o godz. 17 na ul. Gmury. Transport osób niepełnosprawnych do bursy zapewni Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Płocka.

Zwierzęta domowe zostaną ewakuowane do Schroniska dla Zwierząt w Płocku. Transport przygotuje SUEZ PGK Sp. z o.o.

Jednocześnie prezydent Płocka zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji w Płocku oraz Komendanta Straży Miejskiej w Płocku do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie ewakuacji, w miejscach zakwaterowania ludności ewakuowanej, a także ochronę pozostawionego mienia.

Ewakuacja dotyczy 115 osób.

Podstawa prawna:

Art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zmianami: poz. 1378 ) w związku z art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zmianami: z 2020 r. poz. 284, 695, 782, 875, 1378) i § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego, zmienionym zarządzeniami: nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 r., nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 r.

K. Kozłowski