Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

 Termin składania wniosków: od 15.02.2021 r. do 30.10.2021 r.

Dotacja udzielana jest na wymianę systemów ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock, polegającą na likwidacji palenisk węglowych i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci:

  1. kotła gazowego,
  2. kotła olejowego,
  3. podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  4. źródła ciepła zasilanego energią elektryczną (zamontowane na stałe w lokalu lub budynku),
  5. pompy ciepła

Wysokość dotacji wynosić będzie:

  • 200 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania,
  • maksymalnie 100 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe;

Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania udokumentowanych fakturą/ paragonem.

Nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac projektowych oraz na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w określonym terminie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka bądź datę stempla pocztowego.

Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 24 364 55 55.