Rezerwacja wizyty

Godni pochwały i inne punkty sesji

Marek Chojnacki, Zbigniew Jeziorowski, Grzegorz Padzik i Tadeusz Zombirt dołączyli do grona uhonorowanych medalem Laude Probus, godny pochwały. Na dzisiejszej sesji odznaczenia wręczył prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w towarzystwie posłanki Elżbiety Gapińskiej i przewodniczącego Rady Miasta Płocka Artura Jaroszewskiego.

– Cztery postacie, cztery różne biografie, ale łączy je miłość do Płocka, zaangażowanie i bezinteresowne działania na rzecz miasta. To osoby oddane społeczeństwu Płocka i dbaniu o jego historię, teraźniejszość i przyszłość – mówił prezydent Andrzej Nowakowski.

Prezydent w krótkich słowach przedstawił każdego z wyróżnionych. Marka Chojnackiego znamy jako inicjatora budowy pomnika-kolumny bohaterskich obrońców Płocka z 1920 r., ale też Małachowiak aktywnie pielęgnujący więzi innych absolwentów wszystkich roczników ze szkołą i naszym miastem. Zbigniew Jeziorowski to bratanek odznaczonego Krzyżem Walecznych obrońcy miasta Tadeusza Jeziorowskiego. Wiele czasu i energii poświęcił pielęgnowaniu przywracaniu pamięci o braciach Jeziorowskich: Józefie, Tadeuszu i Zbigniewie. Starszy brygadier Grzegorz Padzik przez ponad trzydzieści lat dbał o bezpieczeństwo płocczan, także stojąc na czele płockich strażaków. Tadeusz Zombirt, wieloletni dyrektor Małachowianki i wiceprezes płockiego oddziału PTTK, niestrudzenie zachęcający do uprawiania turystyki i krzewiący wiedzę o Płocku i jego historii.

W dalszych punktach trzydziestej szóstej sesji radni przegłosowali materiał o strategicznych inwestycjach dla Płocka. Zawarto w nim informacje o działaniach zarówno realizowanych przez miasto, np. stadion, centrum sportowo-rekreacyjne, sala koncertowa, jak i tych strategicznych dla miasta a prowadzonych przez władze centralne – linia kolejowa Płock-Warszawa, modernizacja trasy kolejowej do Kutna i droga ekspresowa S10.

Miejscy rajcy przyjęli Politykę Wspierania Rozwoju Sportu. Dokument, identyfikujący mocne sportowe strony Płocka i obszary, nad którymi trzeba pracować, powstał przy współpracy przedstawicieli różnych sportowych środowisk i dyscyplin. Ma wyznaczyć kierunki działania i ułatwić realizację potrzeb mieszkańców uprawiających sport wyczynowo, jak i amatorsko.

Drugim dokumentem przyjętym na tej sesji, a wyznaczającym kierunki działania miasta, jest Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

mk

Poprzednia aktualność
«