Rezerwacja wizyty

Hackathon – płocki maraton programistyczny za nami

W weekend odbyła się już czwarta edycja płockiego maratonu programistycznego Hackathon, realizowanego w ramach idei smart city, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zwycięska grupa stworzyła zintegrowaną aplikację typu BackOffice, który przyspiesza i ułatwia dostęp do informacji pracownikom firm i instytucji.

Ideą jaka przyświeca organizatorom wydarzenia, jest wdrożenie innowacyjnych i oryginalnych projektów, ale przede wszystkim promowanie i zachęcanie młodych ludzi do aktywnego włączania się w życie miasta  oraz stymulowanie u nich przedsiębiorczych postaw, dając im konkretne umiejętności wartościowe na rynku pracy. Płocki Hackathon to nie tylko rywalizacja, programowanie i kodowanie. Wydarzenie jest także zastrzykiem wszechstronnej wiedzy i praktycznych porad dla uczestników.

W trakcie dotychczasowych hackathonów powstało kilkadziesiąt pomysłów na aplikacje. Mieszkańcy Płocka już mogą korzystać z aplikacji, które zwyciężyły w 3 edycji maratonu programistycznego.

Jednym z tych rozwiązań jest aplikacja SenYours, która pomaga seniorom w wyzwaniach życia codziennego, jak również umożliwia organizację towarzyskich spotkań.  Członkinie zwycięskiego zespołu ukończyły organizowany przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny program akceleracyjny, podczas którego ich projekt został dopracowany i przetestowany. Zwycięski zespół odbył również staż i zdalne szkolenie ze specjalistami firmy VISA.

Drugim wdrożonym projektem jest aplikacja WePłock, która pozwala na wzajemną komunikację mieszkańców w obrębie danego osiedla ze sobą, jak również z Radą Osiedla. Dzięki aplikacji każdy użytkownik może zgłosić pomysł na usprawnienie życia lokalnej społeczności oraz zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi swojego osiedla. Wyróżnione zespoły wzięły udział w dedykowanych warsztatach „Mobilna apka”, które zapewniły im kompleksowe wsparcie techniczne i merytoryczne podczas programowania.

Hackathon 2021 – laureaci

Grupa Code Farm – wyróżnienie

Aplikacja „Done” która w łatwy I przystępny sposób pomaga młodym ludziom znaleźć dorywczą pracę i krótkie zlecenia. Przyjazny dla użytkownika, czytelny interface pozwala na wyszukiwanie zleceń wg indywidualnie ustalonych kryteriów jak również na bezpieczne rozliczanie płatności za wykonaną pracę. Równie przystępny jest panel dla zleceniodawców, którzy za pośrednictwem aplikacji mogą zamieszczać ogłoszenia.

Drupa DEV IT – 3 miejsce

Aplikacja „Safe IT”, która umożliwia zbieranie danych o osobach znajdujących się wewnątrz danego budynku lub w wybranej strefie , zapewniając bezpieczeństwo i sprawna organizacje np. podczas ewakuacji. Dodatkowe funkcje aplikacji to dygitalizacja planów budynków z oznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi, punktami zbiórki czy gaśnicami; jak również funkcja ustalenia lokalizacji użytkownika i doprowadzenia go do wybranego celu.

Grupa What the Hack – 2 miejsce

Aplikacja zachęcająca do korzystania z środków komunikacji miejskiej jednocześnie uwzględniająca bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszenie zagrożenia zarażeniem Covid. Użytkownik aplikacji ma dostęp do danych o rozkładach jazdy, opóźnieniach autobusów, jak również do ilości osób przebywających w autobusie, czyli o stopniu jego zapełnienia. Aplikacja oparta jest o dane z kamer zamontowanych w autobusach które na bieżąco aktualizują informacje o ilości pasażerów.

Grupa MMK – 1 miejsce

Zwycięska grupa stworzyła zintegrowaną szynę danych, aplikację typu backoffice. Centralny system integrujący rozproszone bazy danych, który przyspiesza i ułatwia dostęp do informacji pracownikom firm i instytucji (przedstawione na przykładzie Urzędu Miasta Płocka) zapewniając przy tym bezpieczeństwo i transparentność całego procesu. To profesjonalne rozwiązanie przygotowane w oparciu o zaawansowane technologie informatyczne oraz udostępnione przez miasto bazy danych.

Organizatorami maratonu programistycznego jest Urząd Miasta Płocka oraz CIFAL Płock (afiliowany ośrodek szkoleniowy UNITAR − Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań).

  • Głównym Partnerem Hackathonu jest PERN S.A
  • Sponsorzy: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, firma SoftHard
  • Patronat honorowy objęli m.in.: Govtech Polska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.
  • Partnerami merytorycznymi zostały m.in.: Black Swan, Grupa Assay, SensiLabs.
  • Partnerzy: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Europe Direct Łódź, Instytut Nowych Technologi, Youth Business Poland

W tegorocznym maratonie programistycznym wzięło udział ponad 30 zespołów. Byli oni wspierani przez mentorów – ekspertów, podzielonych na kategorie pod względem swojej specjalizacji, żeby kompleksowo mogli pomagać uczestnikom w pracy nad koncepcją i realizacja projektów.

K. Kozłowski