Rezerwacja wizyty

IV edycja konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu Renowacja Roku Zabytków Mazowsza. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków. Nabór zgłoszeń trwa do 31 lipca.

W konkursie może wziąć udział każdy podmiot lub osoba będąca właścicielem bądź posiadaczem zabytku, który:

– jest wpisany do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany, albo figuruje w gminnej ewidencji zabytków;
– znajduje się na terenie województwa mazowieckiego;
– jest zabytkiem nieruchomym lub sanowi przynależność nieruchomości;
– przeprowadzono przy nim prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zgodnie z prawem i pozwoleniem wydanym przez właściwy organ, zakończone po dniu 1 stycznia 2021 roku.

Celem głównym konkursu jest promocja zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych, jak również budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa.

Na zgłoszenia czekamy od 3 czerwca do 31 lipca br. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i informacje są dostępne na stronie: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html

EJ, źródło: https://mazovia.pl/pl/konkursy

Poprzednia aktualność
«