Rezerwacja wizyty

Wybieramy Godnych Naśladowania – zgłoszenia do 16 października

Szukamy ciekawych inicjatyw służących lokalnej społeczności, zrealizowanych w 2022 roku. Można je wskazywać do 16 października

W tym roku zmienia się nieco formuła konkursu „Godni Naśladowania”, jednak cel pozostaje niezmienny. Jest nim nagrodzenie i promocja organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które funkcjonują na terenie Płocka. Jednak tym razem nie będziemy wybierać najlepszej organizacji pozarządowej, ale godne naśladowania inicjatywy. I tak zostaną przyznane trzy równorzędne nagrody w następujących kategoriach: za najlepszą inicjatywę 2022 roku, za najlepszą inicjatywę partnerską 2022 roku oraz najlepszą inicjatywę wolontarystyczną 2022 roku.

Do konkursu można zgłaszać projekty organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także grup nieformalnych oraz inicjatywnych. W kategorii „Najlepsza inicjatywa partnerska w 2022 roku” również te realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – w roli partnera. Co ważne, projekty do konkursu może nominować każdy. I to nawet więcej niż jeden.

– W tym roku pragniemy zwrócić większą uwagę na konkretne inicjatywy realizowane przez różne podmioty. Chcemy przy tym promować działania partnerskie oraz wolontariackie – mówi Marzena Kapuścińska, pełniąca obowiązki dyrektora Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych w Urzędzie Miasta Płocka i dodaje, że zgodnie z regulaminem nagrodzeni zostaną realizatorzy danych projektów.

Kapituła konkursowa, oceniając inicjatywy, będzie brała pod uwagę m.in. jakie rezultaty przyniosła ich realizacja, jakie problemy dzięki niej zostały rozwiązane, a jakie potrzeby zaspokojone, jaki był zakres i trwałość zmian zachowań i świadomości społecznej, jakie nowatorskie rozwiązania zastosowano oraz jak wykorzystano potencjał wolontariuszy i partnerów.

Żeby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz – dostępny pod linkiem https://bit.ly/44mapKo. Następnie należy go dostarczyć – do 16 października – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Godni Naśladowania 2022” na adres: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock lub przesłać drogą mailową na adres centrum.wspolpracy@plock.eu. W tytule maila należy podać nazwę” Konkurs „Godni Naśladowania 2022”.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4535/2023 Prezydenta Miasta Płocka z 18 września 2023 r. zmieniono termin nadsyłania zgłoszeń. Teraz upøywa 16 października. Zarządzenie dostępne pod linkiem: https://nowybip.plock.eu/zarzadzenie/dMpfFIcb