Poprzednia wersja strony Plock.eu
Rezerwacja wizyty

Konferencja Płock Model United Nations 2022

W czwartek 2 czerwca w auli Urzędu Miasta Płocka rozpoczęła się konferencja „Płock Model United Nations”. Jest to symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podobne konferencje odbywają się na całym świecie jako kilkudniowe wydarzenia dla młodzieży uczęszczającej do szkół i uczelni wyższych w wieku od 13 do 29 lat.

Płock Model United Nations (PlocMUN) jest konferencją organizowaną nieprzerwanie od 5 lat przez uczniów programu dyplomowego matury międzynarodowej LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Władysława Jagiełły w Płocku. Celem Konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat ważnych problemów globalnych w XXI w. Uczestnicy biorący udział w debatach w specjalnych komitetach mieli okazję nie tylko przyjrzeć się danemu problemowi z bliska, ale również spróbować znaleźć jak najlepsze  rozwiązanie każdego z nich. MUN-y poza byciem świetnym doświadczeniem akademickim, uczącym szybkiego wyszukiwania informacji, debatowania, współpracy i przemawiania publicznego, są także niesamowitymi i jedynymi w swoim rodzaju warsztatami językowymi. Esencją całego
Model United Nations jest to, że delegaci nie reprezentują swoich opinii i poglądów na dany temat, tylko debatują przyjmując politykę i stanowisko wybranego przez siebie państwa.

– Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych jest szczególna, albowiem nadrzędnym jej celem jest pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, rozwój współpracy miedzy narodami oraz ochrona praw człowieka. Ostatnie miesiące uświadomiły nam wszystkim jak ważne i aktualne są to kwestie. Pokój to nie jest dana nam gwarancja, lecz coś nad czym wciąż musimy pracować i o co się starać. ONZ jest mostem do międzynarodowego dialogu, który dąży do zapewnienia harmonii i bezpieczeństwa na całym świecie. Cieszę się, że są to zagadnienia bliskie młodemu pokoleniu. Organizacja konferencji MUN w Płocku to ogromne wyróżnienie i  zaszczyt dla miasta, zwłaszcza biorąc pod uwagę sukcesy jakie zdobywa na arenie międzynarodowej – przywitał uczestników konferencji prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W tym roku w konferencji bierze udział około 140 delegatów, którzy mieli możliwość wyboru jednego z ośmiu komitetów: Rada Bezpieczeństwa ONZ (UNSC), Rada Praw Człowieka ONZ (UNHRC), ONZ Kobiety (UN Women), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Program Środowiskowy ONZ (UNEP), Bank Światowy (WB), Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC), jeden specjalny komitet historyczny – Konferencja Berlińska 1884, a także komitet kryzysowy.

W ramach poszczególnych komitetów tematycznych dyskutowano na następujące tematy: Rada Bezpieczeństwa – ponowna ocena środków niezbędnych do deeskalacji konfliktu afgańsko-talibańskiego, Światowa Organizacja Zdrowia – omówienie etyki i potencjalnego wdrożenia terapii psychodelicznych jako środka leczenia zaburzeń psychicznych, Program Środowiskowy ONZ – badanie i aktualizacja środków promocji energii odnawialnej i efektywności energetycznej w celu zwalczania rosnącej „siły” geopolityki energetycznej, ONZ Kobiety – omówienie nieproporcjonalnego narażenia kobiet na zagrożone i nieformalne zatrudnienie, Rada Praw Człowieka-  zajęcie się i przeciwdziałanie popełnianiu zbrodni wojennych w XXI wieku, Bank Światowy –  rozwiązanie problemu zagrożeń cyberbezpieczeństwa w krajach o niskich i średnich dochodach, Inicjatywa Marsa ONZ – ustanowienie przepisów zapewniających zrównoważoną kolonizację Marsa, Międzynarodowy Trybunał Karny – prokurator przeciwko Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli oraz Konferencja Berlińska 1884 – wyścig o Afrykę.

Cała konferencja jest prowadzona w języku angielskim. Odbywa się w Płocku w dniach 2-4 czerwca. W piątek i sobotę obrady będą prowadzone na terenie L. O. im. Władysława Jagiełły.

Poprzednia edycja PlocMUN została uznana za najlepszą małą konferencję na świecie według portalu mymun.com z oceną 4.8 (w skali 1-5).

K. Kozłowski