Rezerwacja wizyty

Konkurs Pozytywnie Otwarci 2022

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego Pozytywnie Otwarci, którego celem jest profilaktyka HIV/AIDS oraz podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o życiu z tym wirusem.

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach:

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS.

• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

 

W roku 2022 w ramach tych obszarów Kapituła przygotowała następujące szczegółowe tematy Konkursu:

1. Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas imprez masowych, wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

2. Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane w szczególności do osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz cudzoziemców, z uwzględnieniem takich możliwości, jak testy do samodzielnego wykonania czy korzystanie z PKD.

3. Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne zachęcające do szybkiego kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego rozpoczęcia terapii ARV jako sposób na opanowanie rozwijającego się zakażenia oraz skuteczna forma profilaktyki.

4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno w kontekście kontaktów z lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych specjalności, jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego itp.

5. Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV, a także poszukujących informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym.

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności w formie wirtualnej za pośrednictwem np. Internetu w razie wprowadzenia przez władze publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, które by uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej.

Zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o przedstawienie na Formularzu Zgłoszeniowym projektów nowych działań odpowiadających jednemu z powyższych tematów lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych. Kapituła Konkursu wybierze laureatów, którym przyznane zostaną granty w wysokości do 30.000 PLN na realizację pomysłów.

Informacje o tegorocznych tematach konkursowych i regulaminie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie www.pozytywnieotwarci.pl