Rezerwacja wizyty

Konsultacje Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata 2021 – 2026

Zapraszamy do wypowiedzenia się o projekcie „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku na lata 2021 – 2026”. Konsultacje społeczne trwają do 19 września.

Opinie, propozycje i uwagi do programu należy kierować do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku na specjalnym formularzu. Można je przesyłać w dwojaki sposób:

  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@mup.plock.eu,
  • tradycyjną pocztą na adres: Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 09-400 Płock z dopiskiem „Program Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2021 – 2026 – konsultacje”.

Dokumenty do pobrania:

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»