Rezerwacja wizyty

Konsultacje projektu programu współpracy Płocka z NGO na 2022 rok

Od 14 czerwca 2021 roku trwają konsultacje projektu programu współpracy Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka na 2022 rok.

Zgodnie z treścią ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w konsultacjach mogą wziąć udział członkowie organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Konsultacje programu współpracy polegają na wyrażeniu opinii i składaniu wniosków oraz odbywają się w formie pisemnego/elektronicznego przekazywania wypełnionego formularz zgłaszania uwag. Termin jego przekazania upływa 22 czerwca 2021 r.

Tryb zgłaszania opinii:

  • drogą elektroniczną na adres centrum.wspolpracy@plock.eu,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Płocka, Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Misjonarska 22, 09-402 Płock,
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w siedzibie Centrum ds. Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku,
  • osobiście (w godzinach pracy urzędu) w Biurze Obsługi Klienta UMP, wejscie od ul. Zduńskiej 3.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 2432/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2021 r.
  2. Projekt Programu Współpracy na 2022 rok.
  3. Formularz zgłaszania uwag.