Rezerwacja wizyty

Konsultacje społeczne Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia br.

 

Pliki do pobrania:

Komunikat – zaproszenie do współtworzenia programu współpracy na 2022 rok

Formularz zgłoszeniowy

Poprzednia aktualność
«