Poprzednia wersja strony Plock.eu

Nowy numer „MiastO! Żyje”

Informator kulturalny „MiastO! Żyje” wraca po przerwie. A w nim zapowiedzi wielu wydarzeń zaplanowanych w Płocku na sierpień i wrzesień. Zapraszamy do czytania i wzięcia udziału w imprezach.

„MiastO! Żyje” znajdziemy w wybranych punktach na terenie całego miasta, m.in. w urzędzie miasta, Książnicy Płockiej i jej filiach, sklepach PSS Zgoda, w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Misjonarskiej i Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej. Wszystkie numery informatora są dostępne online na stronie plock.eu w tym miejscu: https://nowy.plock.eu/informator-kulturalny/

 

MiastO! Żyje 8-9/2021

mp