Poprzednia wersja strony Plock.eu

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych? Wypowiedz się

Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2021-2026. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wypowiedzenia się na jego temat. Opinie można zgłaszać do 6 sierpnia.

Strategia jest elementem polityki społecznej Płocka. Jest odpowiedzią na różne wyzwania rozwojowe współczesnego świata, które mają wpływ na funkcjonowanie jednostek i rodzin. Przyjęte w niej rozwiązania mają przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, bezdomności, przemocy w rodzinie, a także zwiększyć udział osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i gospodarczym miasta oraz wspierać edukację dzieci i młodzieży. Jej celem jest też wzmocnienie współpracy miedzy instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi i stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia.

Ze treścią Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2021-2026 można zapoznać się TU. Uwagi dot. proponowanych zapisów i rozwiązań należy przesyłać na FORMULARZU na adres stowarzyszeniecisi@gmail.com. Czas na ich zgłoszenie mieszkańcy mają do 6 sierpnia 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

mk

Poprzednia aktualność
«
Następna aktualność
»