Rezerwacja wizyty

Konsultacje społeczne projektu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

W ramach konsultacji społecznych projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka zapraszamy wszystkich mieszkańców do konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka.

Udział w konsultacjach możliwy będzie poprzez:

– wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego do dnia 28 kwietnia br. na stronach internetowych JST wchodzących w skład MOF Płocka.

– udział w stacjonarnym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 13 kwietnia br. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

– w wersji elektronicznej wypełniając formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres strategia@plock.eu

– w wersji papierowej w siedzibach gmin

– osobiście podczas spotkania konsultacyjnego

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 4109/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 marca 2023 roku – do pobrania

Projekt dokumentu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko na potrzeby opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – do pobrania

Formularz konsultacyjny – do pobrania

Zapraszamy do udziału !

————————————————————————————————————————————————————————

Raport z konsultacji

Do pobrania: Raport z konsultacji

Załączniki do raportu – do pobrania

op. K. Kozłowski

Następna aktualność
»