Rezerwacja wizyty

Konsultacje w sprawie ordynacji wyborczej do Rad Mieszkańców Osiedli

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka.

Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, propozycji lub uwag do projektów uchwał. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Płocka w tym przedstawiciele Rad Mieszkańców Osiedli. Projekt uchwały w sprawie ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka – Rad Mieszkańców Osiedli i projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Płocka jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka plock.eu w zakładce Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne będą polegać na wyrażeniu opinii, złożeniu uwag, wniosków i propozycji zakresie objętym przedmiotem konsultacji. W szczególności konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

  • drogą elektroniczną bez konieczności opatrzenia wiadomości kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: biurorady@plock.eu ,
  • pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Obsługi Rady Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu) w Biurze Obsługi Klienta, wejście od ul. Zduńskiej 3.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania Obwieszczenia Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Do pobrania: Informacja z przeprowadzonych konsultacji

K. Kozłowski